Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

DEN ITAN NISSI (Manos Hadjidakis / N. Kazantzakis) Nana Mouskouri Den itan nissi Itan therio pou kitoundan sti thalassa Den itan nissi Itan therio pou kitoundan sti thalassa Ki itan I gorgona I adelfi tou Mega Alexandrou Ki itan I gorgona I adelfi tou Mega Alexandrou Pou thrinouse ke fourtouniaze to pelago Pou thrinouse ke fourtouniaze to pelago Ama lefterothi I Kriti , ama lefterothi I Kriti Ama lefterothi I Kriti , ama lefterothi I Kriti Tha lefterothi ki emena I Kardia mou Tha lefterothi ki emena I Kardia mou Ama lefterothi I Kriti, tha gelasso Ama lefterothi I Kriti, tha gelasso Ama lefterothi I Kriti, tha gelasso Ama lefterothi I Kriti, tha gelasso Den itan nissi Itan therio pou kitoundan sti thalassa Den itan nissi Itan therio pou kitoundan sti thalassa Ki itan I gorgona I adelfi tou Mega Alexandrou Ki itan I gorgona I adelfi tou Mega Alexandrou Pou thrinouse ke fourtouniaze to pelago Pou thrinouse ke fourtouniaze to pelago Ama lefterothi I Kriti , ama lefterothi I Kriti Ama lefterothi I Kriti , ama lefterothi I Kriti Tha lefterothi ki emena I Kardia mou Tha lefterothi ki emena I Kardia mou Ama lefterothi I Kriti, tha gelasso Ama lefterothi I Kriti, tha gelasso Ama lefterothi I Kriti, tha gelasso Ama lefterothi I Kriti, tha gelasso Ama lefterothi I Kriti Ama lefterothi I Kriti Ama lefterothi I Kriti Ama lefterothi I Kriti Ama lefterothi I Kriti Ama lefterothi I Kriti Ama lefterothi I Kriti Ama lefterothi I Kriti

    

      Privacy Policy