Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

DE SLAAP Boudewijn De Groot (The Netherlands) De slaap sluipt als een dief, hij steelt je beste uren Hij wacht het donker af en slaat z'n slag Hulpeloos lig je daar, het is nog lang geen dag De slaap glijdt als het maanlicht langs de muren Hij jaagt, jij bent zijn buit, hij laat je niet ontkomen Hij overweldigt je en ziet je angst Naamloos lig je daar, je bent z'n prooi, z'n vangst Je voelt je krachten langzaam uit je stromen De slaap heeft alle tijd tot aan het morgenlicht Hij legt je neer en draait je om en doet je ogen dich Jij delft het onderspit, hij heeft je overmand Hij lacht en jij beseft opeens, hij is een afgezant

    

      Privacy Policy