Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

DOE IETS Uit : My Fair Lady Freddy : Jij bent een roos, die staat te geuren vol van kleuren, ongerept en pril ... Jij bent het fluiten van een merel. En op de wereld is geen mooier ... Eliza : Stil ! Stil ! Stil ! Stil ! Wees in Godsnaam stil ! Ik hoor aldoor maar woorden, van hem en van jou ! Begrijp je dan niets van een vrouw ? Altijd maar weer bloemen in knop. Ach, hou toch op ! Doe iets ! Altijd opnieuw een merel die fluit. Ach ! Schei toch uit ! Doe iets ! Fluiten soms de merels zo maar midden in de nacht ? Je hebt veel te lang met alles gewacht. Al dat mooie praten is zo vrees'lijk ouderwets. Er is geen tijd voor geklets ! Is dan je mond alleen voor de show ? Sta daar niet zo ! Doe iets ! Doe iets ! Denk nou maar niet, dat je me ooit met praten en zingen ontdooit; nu of nooit ! Altijd die lach, altijd dat lied ! Wil je dan niet ? Doe iets ! Zet nou niet weer zo'n zonnig gezicht. En geen gedicht !! Doe iets ! Heb je dan geen lippen die verlangen naar een kus ? We zijn nu alleen, wat aarzel je dus ? Mag ik soms es weten, wat je eig'lijk van me wil ! Stil, of ik geef nog een gil ! Zeg niet hoeveel, zeg niet waarom ! Kijk niet zo dom ! Doe iets ! Doe iets ! Wacht niet te lang. Straks is opeens m'n voorhoofd in rimpels geplooid. Nu of nooit ! (Contributed by Leonie van den Heuvel - September 2002)

    

      Privacy Policy