Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

DOM HAR GLÖMT (They Have Forgotten) (Agnetha Fältskog / Bosse Carlgren) Agnetha Fältskog (Sweden) Äntligen hemma hos mig igen Efter månader på hotell Och allt jag har med mig är min värkande kropp Och en flaska som jag tömt. Jag sjöng mina sånger i parkerna Och nån enstaka krog nån kväll Som jag gjort alla år sen mitt namn stod på topp Men det har dom redan glömt. Refräng: Dom har glömt, att dom sände mig röda rosor, Dom har glömt, att dom aldrig lät mig gå, Dom har glömt, dom har glömt mig för nån annan Men hur ska dom förstå Jag älskar dem ändå Och jag har inte glömt. Förr var jag van att dom kom till mig Med en penna och block i hand Var van att få känna mig betydelsefull Men nu är den tiden slut. Namnen byts ut på affischerna Och på plattornas konvolut Och efter en tid har man glömt vad där stod Och hur dom som sjöng såg ut. Refräng Äntligen hemma hos mig igen Lite trött och besviken, men Så länge jag kan, så länge jag är vid liv Gör jag om den här turnén. Jag sjöng mina sånger i parkerna För publiken invid entrén En underbar stund, men sen gick dom förstås När det började på scen. Refräng ***** ENGLISH TRANSLATION THEY HAVE FORGOTTEN Finally home again after months in hotels And all I have with me are my aching body and a empty bottle I sang my songs in the parks and in a tavern some nights like I've done every year since my name was on the top but that they've already forgotten They have forgotten that they sent me red roses They have forgotten that they never let me go They have forgotten They have forgotten me for someone else But now they'll see I love them anyway and I have not forgotten Before they used to come to me with a pen and block in their hand They made me feel important but now those days are gone My name (?????) on the posters and on the album covers Oh, after a while they have forgotten what it said and what the people that sang looked like They have forgotten..... Finally home again A little tired and disapointed but.... As long as I can, as long as I live I will do this tour again I sang my songs in the park for the audience at the entrance A wonderful moment but then they left of course when we started on stage They have forgotten.....

    

      Privacy Policy