Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

DROS GYMRU'N GWLAD (For Wales, our country) Also known as: GWEDDI DROS GYMRU (A Prayer for Wales) written by the Reverend Lewis Valentine performed by Dafydd Iwan
  • To the tune of FINLANDIA
  • Dros Gymru’n gwlad, O! Dad dyrchafwn gri, Y winllan wen a roed i’n gofal ni; D’amddiffyn cryf a’i cadwo’n ffyddlon byth, A boed i’r gwir a’r glân gae1 ynddi nyth; Er mwyn dy Fab a’i prynodd iddo’i hun, O! crea hi yn Gymru ar dy lun. O! deued dydd pan fo awelon Duw Yn chwythu eto dros ein herwau gwyw, A’r crindir cras dan ras cawodydd nef Yn erddi Crist, yn ffrwythlon iddo Ef; A’n heniaith fwyn â gorfoleddus hoen Yn seinio fry haeddiannau’r Addfwyn Oen.

        

          Privacy Policy