Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

FANTASTISCH Uit : My Fair Lady Pickering : Ach man, je bent fantastisch, fantastisch, fantastisch ! Dat Higgins een fantast is, dat is fan-ta-sie ! En daarom zeg ik drastisch : Fantastisch ! Fantastisch ! Dat Higgins geen fantast is, maar een groot genie ! Jij moest een medaille hebben. Dat staat voor mij vast ! Higgins : Doe geen moeite, doe geen moeite. Pickering : Lid zijn van 't Hogerhuis is iets wat bij jou past. Higgins : Schei uit ! Schei uit ! Ach man, wat klets je nou ? Dat het gelukt is, komt door jou ! Pickering : Maar jij bent toch fantastisch, fantastisch, fantastisch ! Wat sprong je vastberaden over elke barricade, lenig en elastisch ! Fan ... tastisch ! Goddank is deze nacht voorbij. Dat bal werd haast teveel voor mij met al die angst, die zorg en al dat gedraai. Higgins : We kwamen binnen en al gauw begreep ik dat het lukken zou en eig'lijk was het toen ontzettend saai. Pickering : En toen ze schreed door 't middenpad fluisterde ieder : "Wie is dat ! ?" Higgins : Misschien had men nog nooit een "lady" gezien ! Pickering : En toen de Prins van Transylvanië haar ten dans vroeg en grapjes met haar maakte bovendien ... ! Toen zei ik : "je bent fantastisch, fantastisch, fantastisch !" Want hoor haar nu eens praten; 't is een ras-aristocrate, och m'n beste man. 't Is fan- tastisch ! Higgins : Die Zoltan Karpathy was een geschenk van de hemel. Als hij er niet geweest was, had ik mij doodverveeld. Maar hij was er gelukkig - met al zijn oude truucjes ! Mrs. Pearce : Karpathy ? Die afschuwelijke Hongaar ? Was die er ook ? Higgins : Ja. Die afschuwelijke schurk, die z'n taalkennis toch alleen maar gebruikt voor list en bedrog. Hij stelde zich weldra de duivelse taak : "opheldering in de Miss-Doolittle-Zaak". Elke keer zag ik hem weer, steeds die ongelikte beer uit Boedapest. Niemand die zo vuil en vals, niemand die zo mis'lijk als dit loeder pest ! Toen had hij er dan tenslotte toch voor mijn gevoel wel iets te lang gestaan. Dus ik knikte en hij is zijn gang gegaan. Zo vet als hij die handkus gaf ! Wat droop de charme van 'm af ! Hij weekte in Hongaarse stijl haar masker los met z'n gekwijl. En na niet al te lange tijd, toen stond hij bol van zekerheid. En tot de gastvrouw zei hij na afloop van de wals : "Vergis u niet in deze dame, want haar naam is vals !!!" Mrs. Pearce : ... O ! Higgins : Jawohl ! Ze komt hier niet vandaan - zei hij Ze komt - wat ik u zeg - uit verre streken. Als ze zelf echt Engels was, dan zou ze zeker niet de taal zo keurig spreken en nadat hij dit gezegd had, hield hij even op en zei toen zonder aarzeling, dat het hier beslist om een Hongaarse ging ! En niet alleen een Hongaarse, maar een konings- dochter ! Bedienden : Hiep, hiep, hoera voor Professor Higgins die triomf en victorie viert ! Hiep, hiep, hoera voor Professor Higgins die nu Engeland's historie siert. Bediende in livrei Meneer, u bent fantastisch fantastisch, fantastisch, dat Higgins een fantast is, dat is fantasie ! Wij zeggen daarom drastisch ! fantastisch, fantastisch ! een woord, dat wel bombastisch toch gepast is; 't was fantastisch wat u deed ! Hiep, hiep, hoera ! Rest van het personeel Hiep, hiep, hoera voor Professor Higgins, die triomf en victorie viert ! Hiep, hiep, hoera voor Professor Higgins ! Roep "Bravo" ! en Halleluja ! Alles was fantastisch Wat u deed ! Hiep, hiep hoera ! (Contributed by Leonie van den Heuvel - September 2002)

    

      Privacy Policy