Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

FELICIA, ADJÖ Album : Tio vackra visor och personliga Person 1968 (Written by Cornelis Wreeswijk) Cornelis Wreeswijk Felicia försvann, kan någon säga hur? Som fågeln ur sin bur. Som isen när det våras. Som kärlek när den såras. Som tur utan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur? Felicia är död, död är mitt enda hopp. Försvunnen hennes kropp. Av näcken blev hon tagen och ned i älven dragen. Hon flyter aldrig opp. Felicia är död, försvunnen hennes kropp. Felicia försvann, Felicia adjö. Vi måste alla dö. Du kysste mig på munnen. Du log och var försvunnen. Ditt kött var också hö. Felicia försvann, Felicia adjö. Felicia försvann, kan någon säga hur? Som fågeln ur sin bur. Som isen när det våras. Som kärlek när den såras. Som tur utan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

    

      Privacy Policy