Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

GLÖM HONOM (Forget Him) (D. Zimmerman / Agnetha Fältskog) Agnetha Fältskog (Sweden) Du går omkring rastlös och sur, varför det? Trodde du att han skulle stanna kvar hos dig? Det gör mig ont att han skulle svika både dig och mig Du får gråta här i knät på mig om du vill. Glöm honom, ooh-oh Glöm honom, ooh-oh För han har nog redan en ny igen. Det gör mig ont att han skulle svika både dig och mig Du får gråta här i knät på mig om du vill. Glöm honom, ooh-oh Glöm honom, ooh-oh Du är inte ensam, Så glöm honom, ooh-oh Glöm honom, ooh-oh...

    

      Privacy Policy