Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

GOLDEN VANITY (Noel Paul Stookey / Mary Travers / Peter Yarrow) Peter, Paul & Mary There was a ship that sailed all on the lowland sea And the name of the ship was the Golden Vanity And we feared she would be taken by the Spanish enemy As she sailed upon the lowland, lowland, lowland Sailed upon the lowland sea. Then up spoke our cabinboy and boldly out spoke he And he said to our captain "What will you give to me If I swim along the side of the Spanish enemy And I sink her in the lowland sea?" "Oh I will give you silver and I will give you gold And my own fair daughter your bonny bride shall be If you'll swim along the side of the Spanish enemy And you'll sink her in the lowland, lowland, lowland Sink her in the lowland sea. Then the boy he made him ready and overboard sprang he And he swam to the side of the Spanish enemy With his brace and auger in her side he bored holes three And sank he her in the lowland sea. Then quickly he swam back to the cheering of the crew But the captain would not heed him, his promise he did rue And he scorned his poor entreatings when loudly he did sue And left him in the lowland,lowland, lowland Left him in the lowland sea. Then the boy he turned round and he swam to the port side And up to his messmates full bitterly he cried "O messmates, draw me up, for I'm drifting with the tide And I'm sinking in the lowland, lowland, lowland Sinking in the lowland sea." Then his messmates drew him up, but on the deck he died And they stitched him in a hammock which was so fair and white And they low'red him overboard, and he drifted with the tide And he sank into the lowland, lowland, lowland Sank into the lowland sea. There was a ship that sailed all on the lowland sea And the name of the ship was the Golden Vanity And we feared she would be taken by the Spanish enemy As she sailed upon the lowland, lowland, lowland Sailed upon the lowland sea. As she sailed upon the lowland, lowland, lowland Sailed upon the lowland sea. ***** NOORDZEE (Golden Vanity) (Noel Paul Stookey / Mary Travers / Peter Yarrow / Lennaert Nijgh) Boudewijn de Groot (The Netherlands) Daar zeilde op de Noordzee, de Noordzee wijd en koud Een schip zo zwaar beladen met 's werelds ijdel goud Daar kwam de Spanjaard dreigen te roven onze goud Toen we voeren op de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee Al op de Noordzee wijd en koud 't Was onze jongste makker, een jongen sterk en koen Die sprak al tot de schipper: "Wat zult gij aan mij doen Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen doen zinken In de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen" "Ik zal u geven zilver, een wapen en blazoen Mijn eigen jonge dochter zal ik u huwen doen Wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen doen zinken In de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen" De jongen bad de hemel, sprong daarna overboord En heeft in 's vijands scheepswand drie gaten toen geboord En van de trotse Spanjaard is nimmer meer gehoord op heel de wijde Noordzee De Noordzee, de Noordzee, op heel de Noordzee meer gehoord De jongen zwom weer terug en de mannen juichten luid Maar onze schipper gaf hem zijn dochter niet als bruid Al smeekte ook de jongen: "Haal mij het water uit" De schipper gaf de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee Gaf hem de Noordzee als zijn bruid De mannen redden hem toen, maar op het dek stierf hij Na het een, twee, drie, in Godsnaam, dreef weg met het getij Een koene jonge zeeheld, veel jonger nog dan wij En zonk toen in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee En in de Noordzee weg zonk hij ****** (Contributed by - March 2007)

    

      Privacy Policy