Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

HET HONDJE VAN DIRKIE Wim Sonneveld (The Netherlands) Kleine Dirkie had een hondje door een auto overreden Met gebroken poot in 't straatgewoel gevonden Met twee houtjes en een stukkie van een ouwe gonjezak Had ie 't pootje eerst gespalkt en toen verbonden Daarna had ie 't dier heel zacht opgepakt en thuisgebracht En vervuld van stille angst en diepe zorgen Zei ie: "Mormel, had ook uitgekeken voor je overstak" En 't voorzichtig in een zolderhoek geborgen Als 'ie boterhammen kreeg verborg 'ie iedere keer een stukkie Voor zijn zieke kameraad onder z'n kieltje En dan sloop ie op z'n tenen met een koppie zonder oor Naar de zolder en zei: "Vreet nou maar, schlemieltje" Hekkie keek 'm nou en dan met z'n koppie scheef 's an De filantropie kon 't beestje niet verwerken Toen 'ie op een keer wou blaffen siste Dirkie: "Houd je bek Je ligt zo uit je pension als ze 't merken" Op een keer kwam Hekkie onverwachts, z'n poot nog in 't verband De kamer in, een hondje laat zich niet verbieden Moeder zei: "Nou is de boot an, kijk me zo'n scharminkel an 't Lijkt waarachtig wel de Joodse invalide Van wie hoort dat stuk gespuis? Straks heb ik Artis in me huis" Dirkie stamelde, hij kon 't nauwelijks zeggen "Toen ie onder een auto lee, dacht ik, ik neem 'm effe mee Anders hadden ze 'm zo maar laten leggen" "As 'ie binnen 't uur m'n huis niet uit is gaat 'ie in de plomp" Verklaarde ma "da's wat voor mij, die nare krengen" Toen zei pa gedecideerd: "Wanneer z'n poot genezen is, Zal ik 'm persoonlijk naar 't asiel toe brengen" Dirk zei liefdevol: "Nou teef, de eerste maand ben je weer safe" Intuitief was ie van de patient gaan houden Moeder schamperde: "Zeg ober, geef u Hekkie een stukkie kreeft Man, je moet een villa voor 'm laten bouwen." Kleine Mies 't jongste zusje noemde Hekkie smalend viezerik Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen Soms werd 't 'm wat al te machtig en dan kreet ie: "Treiterkop Wat is vies, kijk jij maar liever naar je eige" Eens beet Hek in Miesje's pop, 't meisje gaf het beest een schop Dirk vloog op en loeide: "Valse Salamander Raak dat beessie nog 's aan, dan zal ik je effe kreupel slaan Als 'ie slaag krijgt is 't van mij en van geen ander" Hekkie leefde ongestoord temidden van conflicten voort Schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen De 1 vervolgde haar met haat, de ander werd 'r kameraad Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen Het potje was weer gecureerd, Dirkie had de hond geleerd Mooi te zitten en nou was ie reuze branie Vader zei soms: "Klein serpent, zo'n beest is toch intelligent" "Ja", zei Moeder, "Ga d'r mee naar Sarasani" Na zes maanden stille oorlog had 't noodlot zich voltrokken Hekkie had iets raars gedaan in Moeder's kamer Bertus 't oudste broertje zag 't en riep: "Kijk 's wat een zwijn Op de trijpen stoelen, Moe", hij greep een hamer Wierp die Hekkie naar z'n kop, 't beestje vloog schuimbekkend op Viel toen neer, op dat moment kwam Dirkie binnen Bleef als vastgenageld staan, keek lijkwit zijn broertje aan Niemand wist toen wat met Dirkie te beginnen Zacht als was 't een kostbaar kleinood heeft toen Dirk 't verstarde beest Naar z'n hoekie op de zolder meegenomen 's Avonds in het donker groef ie in het Vondelpark een kuil In een eenzaam laantje onder iepebomen Met een snuitje bleek als was lei 'ie Hekkie onder 't gras En zei trillend, beide oogjes toegeknepen "Hekkie, 't was niet mijn schuld, mensen hebben geen geduld Arm dier, ze hebben jou thuis nooit begrepen"

    

      Privacy Policy