Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

HET LIED VAN GANGSTER JIM Louis Neefs (Belgium) Wie heeft er ooit het lied gehoord Het lied van gangster Jim Hij was een meester met pistool Maar niet te bijster slim Nooit heeft hij zich met letterkunst Of poëzie verveeld En 't kan nochtans heel nuttig zijn Als men voor gangster speelt Want op een avond met slecht weer Hield hij een auto aan Die juist gezellig huiswaarts reed Op d' autostradebaan 'Kom uit dat ding' zo brulde hij Met donderend geraas En weet ge wie 'r tevoorschijn kwam Het was Boerke Naas 'Uw geld of leven' sprak de Jim En toonde z'n pistool 'Schiet eerst eens door m'n hoed' zei Naas En door m'n kamizool En nu nog eens door mijne frak Dan is de zaak oké Want anders denkt ons Eufrazie Da 'k de cafeekes deed Zo deed de Jim maar viel alras Zonder revolverkruid En toen haalde ons Boerke Naas Z'n zevenschot eruit En nooit is Jim in z'n carrière Zo snel als toen geweest Dus gangsters, zorg er dadelijk voor Dat gij Gezelle leest Dus gangsters, zorg er dadelijk voor Dat gij Gezelle leest Hallelujah

    

      Privacy Policy