Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

HET LIED VAN ZWARTE LEENTJE Wim Sonneveld (The Netherlands) Dit is het lied van Zwarte Leentje Die is gevonden langs de baan Zij heb voor jaren in d'r eentje Met paling op de markt gestaan Zij was een meid om van te dromen En ook van keurige komaf En als die heer niet was gekomen Dan lag ze nou niet in d'r graf Want hij kwam eerst met rooie rozen En een sigaartje voor d'r pa En toen het kind begon te blozen Bracht hij haar naar de opera En toen haar pa nog zat te roken Fluisterde hij iets in haar oor Waardoor haar hart al was gebroken Voordat ze ook haar eer verloor En van het ene kwam het ander En van het ander kwam een kind Hij zei: "Het komt wel voor mekander A's ik een mooie woning vindt" Maar op een dag, wat viel te vrezen Moest hij op reis en nam de trein 't Heb niet alleen zo moeten wezen Maar het heeft ook zo moeten zijn En het kwam gauw van kwaad tot erger En 't kwam van erger tot de straat Zij kon haar schande niet verbergen En viel gedurig van de graat Vorige week is ze gevonden Met een rood sjaaltje om d'r nek En in haar brief stond onomwonden: "Toen Sjaak op reis ging wer' ik gek" En de moraal van dit gebeuren Al valt het, meisjes, u ook hard Pas op voor duistere signeuren Die u verleiden op de mar't Want als de vogel is verzwonden Komt gij al spoedig tot de val En na de zoete smaak der zonde Proeft gij de dood zijn bitt're gal

    

      Privacy Policy