Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

HET MEISJE ZONDER NAAM (tekst : L. Russell Brown / R. Bloodworth / Nelly Byl) Jimmy Frey (Belgium) Als ik mijn ogen maar eventjes sluit, staat haar beeld voor mijn geest Onder de zon van een wonderlijk land waar ik nooit ben geweest Haar stem klinkt zo zacht als de bries in de nacht Maar wanneer het geluk mij toelacht En ik het wil nemen, is mijn droom verdwenen Van het meisje zonder naam Dat nu weer is heen gegaan Naar het land dat niet bestaat En het leven niet op aard. God weet hoe vaak ik die droom heb verjaagd maar hij blijft aan de deur 'k Voel me als iemand die honger klaagt en niets als spijzen geurt De vreugd in haar handen doet mij watertanden Als zij mij de appel toe reikt Voor ik hem kan nemen Is mijn droom verdwenen Van het meisje zonder naam Dat nu weer is heen gegaan Van het meisje zonder naam Dat nu weer is heen gegaan Naar het land dat niet bestaat En het leven niet op aard. Naar het land dat niet bestaat En het leven niet op aard.

    

      Privacy Policy