Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

HJÄRTATS SAGA (Story Of The Heart) Agnetha Fältskog (Sweden) Var skog har nog sin källa Var äng sin blomma har Vart hjärta har sin saga Från flydda ungdomsdar. Var skog har nog sin källa Var äng sin blomma har Vart hjärta har sin saga Från flydda ungdomsdar. Och skogens källa sinar Och ängens blomma dör Men hjärtats tysta saga Ej någon tid förstör. Och skogens källa sinar Och ängens blomma dör Men hjärtats tysta saga Ej någon tid förstör.

    

      Privacy Policy