Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

IK BEN EEN DOODGEWONE MAN Uit : My Fair Lady Higgins: Ik ben een doodgewone man, die allang tevreden is met dit ondermaans bestaan, als men zich niet met hem bemoeit en hem maar stil zijn gang laat gaan. Een man van alledag, die niets bijzonders biedt en die alleen begint als 't hem zint. En wat hij niet wil, nou ja, dat doe hij niet. Maar ... val j'in handen van een vrouw, dan is alle rust voorbij. Want ze koopt een overvloed van japonnen, en een hoed, met veren en met kralen ! En wie zal dat betalen ? Jij ! O, val j'in handen van een vrouw, nou, dan staat het leven stil. Jij komt met een aardig plan; zij zegt, dat het anders kan. Na een uur van ja en nee-ën doe je net wat geen van tweeën eigenlijk wil. En ga je samen naar de schouwburg nou dan kruip je al die tijd op je knieën door de loge ... Want zij is haar handschoen kwijt ! O, er bestaat voor mij geen vrouw, die ik eigenlijk vertrouw. Geef haar ringen, keer op keer ! Maar haar vingers willen meer ! Een chirurg met toebehoren, en een tandarts met z'n boren vrees ik minder dan zo'n hinderlijke vrouw ! Ik ben een heel bemin'lijk man. die de tijd bij voorkeur doorbrengt in een stil studeervertrek die nooit vraagt en die nooit klaagt. Ach, zo een, die de beleefdheid als een kleinood met zich draagt. Een man met veel geduld; echt wat je noemt : "een heer". Met woorden nooit zo snel, nooit zo fel. Altijd weer treft-ie precies de juiste sfeer, ach, een heel bemin'lijk man. Maar ... ... val j'in handen van een vrouw nou dan wordt zoiets niet gevraagd ! Ze wil dagelijks je raad en dan zegt ze inderdaad, da's een waardevol advies, schat ! En daarna doet ze precies, wat haar behaagt. Je sprak altijd even keurig, zoals een "gentleman" betaamt. Nu opeens braak je een taal uit, waar zelfs een zeeman zich voor schaamt ! O, bewaar me voor een vrouw, want om je nek hangt ze een touw. En steeds lauwer wordt de kus en steeds nauwer wordt de lus ! Liever nog een nieuw' editie van de Spaanse Inquisitie, dan te vallen in de handen van een vrouw ! Ik ben een heel bedachtzaam man, die de dag bij voorkeur doorbrengt in een stil studeervertrek. En zich wijdt aan de geneugten van een wezenlijk gesprek. Een man met diep besef van de vergank'lijkheid, die graag wat mediteert, filosofeert ver van het ruw rumoer van deze tijd. Ach, een heel bedachtzaam man. Maar ... In de handen van een vrouw. wordt de wereld grijs en grauw. Want een eindeloze rij van vriendinnen komt erbij. Bovendien gaat elke letter van 't gesnater en 't gekwetter over jou ! En haar moeder leidt de aanval van 't familie-bataljon. Een gigantische Brunhilde met een stem als een kanon ! O, in de handen van een vrouw ... In de handen van een vrouw ... In de handen van een vrouw ... O, bewaar me voor de klauwen van een vrouw ! (Contributed by Leonie van den Heuvel - September 2002)

    

      Privacy Policy