Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

IK GELOOF (tekst : B. Schoepen / L. Baret) Jimmy Frey (Belgium) Ik geloof dat God de vader weer op reis is Dat hij denkt dat het bij ons een paradijs is Ik geloof dat Sint- Pieter zit te kaarten Met Sint- Jozef , Sint Franciscus en Sint-Maarten Ik geloof dat ze zich niet meer aan ons storen Dat Maria ons gebed niet meer wil horen Ik geloof dat me ons daar beslist vergeet Dat men van ons aardse zorgen niets meer weet La la la... Ik geloof dat zij het mensenras vergeten Dat het uit is met daar rijstpap te gaan eten Ik geloof dat zij zich niet om ons ontfermen Dat ze niets meer doen om ons nog te beschermen Ik geloof dat ze ons stilaan zijn gaan haten Dat ze ons aan het absurde overlaten Ik geloof dat heel de hemel ons negeerd Dat de duivel bij ons alles inspireerd La la la... Ik geloof dat het nu tijd wordt dat we stoppen En berouwvol mea culpa moeten kloppen Ik geloof dat al het kwaad onze eigen schuld is Dat de hemel aan het eind van z'n geduld is Ik geloof dat blank aan zwart de hand moeten geven En dat oost en west in vriendschap moeten leven Ik geloof dat God de vader van ons houdt Maar dat wij nu boeten door ons eigen fout Ik geloof dat God de vader van ons houdt Maar dat wij nu boeten door ons eigen fout La la la... La la la...

    

      Privacy Policy