Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

IK HEB MIJ DIKWIJLS AFGEVRAAGD Bobbejaan Schoepen (Belgium) Ik heb mij dikwijls afgevraagd Waarom een timmerman naast rijke lui niet wonen kan Ik heb mij dikwijls afgevraagd Waarom een zwarte in een witte klas niet komen kan Ik heb mij dikwijls afgevraagd Waarom een hond wordt weggejaagd Waarom een kind soms wordt geplaagd door stoute mensen Ik heb mij dikwijls afgevraagd Waarom m'n dennebomen zaagt Tewijl m'n steeds maar stenen draagt bij stille grenzen Dat heb ik m'n toch zo dikwijls afgevraagd Ik heb mij dikwijls afgevraagd Waarom op 't graf van een soldaat alleen een houten kruisje staat Ik heb mij dikwijls afgevraagd Waarom een moederhart nooit klaagt en zoveel van haar kind verdraagt Ik heb mij dikwijls afgevraagd Waarom geen oordeel wordt gevraagd Voor al de mensen die een timmerman verwensen Toch heb ik mij nooit afgevraagd Waarom de liefde nooit vergaat Terwijl de haaien in hun haat niet beter wensen Dat heb ik mij nog nooit afgevraagd Dat heb ik mij nog nooit afgevraagd

    

      Privacy Policy