Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

I LUNDEN DEN GRÖNA (Written by Ulveus / Karlberg / Rooth / Schwarz) The Hootenanny Singers (Sweden) I lunden den gröna går flickor sköna att plocka blommor ut i det gröna De skola plocka dem, de skola binda dem, de skola kalla dem förgätmigej Hej du sing duda, hej du sing duda de skola kalla dem förgätmigej Hej du sing duda, hej du sing duda de skola kalla dem förgätmigej På havets bölja jag mej befinner och ostkustblomman på kinden brinner Och himlens stjärnor de skola lysa och fridens änglar omfamna mej Hej du sing duda, hej du sing duda och fridens änglar de omfamna mej Hej du sing duda, hej du sing duda och fridens änglar de omfamna mej Och när du friar så var försiktig och när du skriver så var uppriktig Och när du reser så glöm ej bort mej som förr har varit din utvalda vän Hej du sing duda, hej du sing duda som förr har varit din utvalda vän Hej du sing duda, hej du sing duda som förr har varit din utvalda vän Hej du sing duda, hej du sing duda som förr har varit din utvalda vän Hej du sing duda, hej du sing duda som förr har varit din utvalda vän (Contributed by Sören Sjögren)

    

      Privacy Policy