Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

IN VLAANDEREN WACHT MIJN MEISJE Bobbejaan Schoepen (Belgium) In Vlaanderen wacht je, m'n meisje Op jouw soldaat aan de Rijn Ik gaf je m'n woord en bewijs je Dat ook een soldaat trouw kan zijn Daarom zal ik jou blijven zeggen Geen Greetje of hoe ze ook heet Zal 't nimmer aan boord kunnen leggen Dat ik m'n Vlaams meisje vergeet Als jongen uit een Vlaamse stad Sta 'k aan de Rijn op wacht Vol weemoed denk ik aan die schat Die mij haar liefde bracht In dromen zie ik haar gelaat Dat licht brengt in de nacht Het is alsof zij met mij praat En daarom zing ik zacht In Vlaanderen wacht je, m'n meisje Op jouw soldaat aan de Rijn Ik gaf je m'n woord en bewijs je Dat ook een soldaat trouw kan zijn Dat vrouwtje uit m'n vaderland Heb ik oneindig lief Aan haar heb ik m'n hart verpand Ik schrijf haar straks een brief En vindt zij die dan in de bus Dan is het bij haar feest Zij voelt in verbeelding m'n kus Als zij mijn woorden leest In Vlaanderen wacht je, m'n meisje Op jouw soldaat aan de Rijn Ik gaf je m'n woord en bewijs je Dat ook een soldaat trouw kan zijn Daarom zal ik jou blijven zeggen Geen Greetje of hoe ze ook heet Zal 't nimmer aan boord kunnen leggen Dat ik m'n Vlaams meisje vergeet In Vlaanderen wacht je, m'n meisje Lalala...

    

      Privacy Policy