Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

JAG BLIR GALEN NÄR JAG TÄNKER PÅ DEJ (Stig Anderson - Adapted from "Going Out Of My Head" by Teddy Randazzo & Robert Weinstein) Anni-Frid Lyngstad (Sweden) - 1971 Jag blir galen när jag tänker på dej Och det är som något fattades mej Mer, ju mer jag dig ser Så känns det, så bränns det Kan vakna och sakna Det lugn som din närhet alltid ger Jag blir galen när jag tänker på dej Du har blivit som ett gift inom mej varje da', vill jag ha En dos av din ömhet Din värme, din närhet För att jag ska känna allt är bra Och jag tänker på dej Natt och dag Längtar till dej Natt och dag ia, du har gått i mitt blod Det som va' en bäck blev en flod Du har öppnat en sluss upptänt en våg Slagit an en ton, väckt en passion som slumrande låg Jag blir... och jag... Jag blir galen... ******************************* English Translation: I GO CRAZY WHEN I THINK OF YOU I go mad when I think of you And it is as if something fails me Of course the more I see you The more I feel it, the more it burns I wake and miss the calm That your nearness always gives I go crazy when I think of you You are like a poison inside me Every day I want to have A dose of your tenderness Your warmth, your nearness Then I shall feel everything is fine And I think of you Night and day Longing for you Night and day Yes, you're flowing in my blood That which was a stream became a river You have opened a lock Loosened a wave Struck down a tone, awoken a passion Which, slumbering low I become... And I... I go crazy...

    

      Privacy Policy