Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

JÄNTA A JA' Traditional from Wermland (Sweden) (Lyrics : Fredrik August Dahlgren (1816-1895)) Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uppå landavägen, å ja', å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uppå landavägen. Där mötte jaŽ hennŽ e môra så rar, då sola ho sken på himmalen så klar, å däjli som ljusan dagen ho var - mett hjârte, hvar tog dä vägen? Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti Rannsätts körke, å ja', å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti Rannsätts körke. Där bliga ho på mej så himmalens blått, å yja di sköt så blextrande brådt, så allri ha mett hjârte tåcka salve fått; jaŽ messtaŽ kav mi hele störke. Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt på messommers-vaka, å ja', Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt på messommers-vaka. Där råka vi hvarann mä fräsande fröjd, å allri nônnstinn ha jaŽ kännt mej så nöjd, jaŽ kasta mine ben i himmalens höjd å hoppa övver alle taka. Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti pålskedansen, å ja', Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti pålskedansen. Då tog jaŽ tag så vackert uti hennas hann, för yja skömdes bårt bå himmalen å lann; hur dansen haddŽ gått te, dä vesstŽ ja int ett grann, när som jaŽ kom igen te sansen. Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti gröna lunden, å ja', å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti gröna lunden. Där stal ja' mej en köss så rosande rö å tala om för henne hela mi nö å fråga, om ho ville dele mett brö, å ho svara ja på stunden. Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti Rannsätts körke, å ja', Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uti Rannsätts körke. Där stog nu vi två ve alltere jusst å lôva vår tro i nö å i lusst å att te den allre sistaste pusst så troget hvarannre dörke. Å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uppå landavägen, å ja', å jänta å ja', å jänta å ja' å allt uppå landavägen. På lifsens lannsväg vannrer jaŽ nu så gladeligen mä mi lelle hustrú, å allri nônnstinn ska vi skeljes vi tu, förrn döen går oss i vägen.

    

      Privacy Policy