Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

JEFKE Della Bossiers (Belgium) Gestruikeld over wolfijzers en schietgeweren Legde Magda er het bijltje toen bij neer Zo moe van het vergaad’ren en tele-foneren Liet z’ alles achter om weer anders te gaan leven Maar vliegt den Aelvoet, dan is ’t storm op zee Want al haar vrienden en collega’s Waren in hele diepe rouw Omdat er geen alternatief was Voor zo een sterke, dapp’re vrouw Want wie moest haar nu toch vervangen In zulk een aartsmoeilijke baan? En net toen ze zich aan een touw wilden verhangen Kwam hij er aan En toen kwam jefke, jefke, jefke, je-ef-ke Hij kwam en zag en overwon zijn angst voor dassen En ging in een kostuum naar het paleis De koning gaf hem daar een doos vol paperassen En zei ‘Voilà dat is voor u, ’t gaat over Nepal, Ons Magdake geraakt er niet uit wijs.’ Jefke sloeg toen aan ‘t studeren En leerde snel in een twee drie dat automatische geweren bijdragen tot democratie Hij riep toen: ‘veni vidi vici!’ En op ‘t ministerkabinet Heeft hij met onverschrokken moed de coalitie En ‘t land gered ’t Was dankzij Jefke, Jefke, Jefke, Je-ef-ke.

    

      Privacy Policy