Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks

Search for more songs on ILP!

KOEKOEK, KOEKOEK Zangeres Zonder Naam Koekoek, koekoek, herinner je nog die tijd, Koekoek, koekoek, van liefde en zaligheid. Jij zong zo blij, heel hoog in die eikenboom, Voor jou en mij, 't leven dat leek een droom. Ik las in jouw donkere ogen, Vreugde, door liefde bewogen. Nu is die tijd lang vervlogen, Al m'n geluk is voorbij. Koekoek, koekoek, m'n trouwdag die brak toen aan. 'k Zie mij als bruid betoverend nog naast je staan. De aarde leek een hemeltje voor ons bei', Toen jij zo teer: "M'n lieveling" tot me zei. Ik las in jouw donkere ogen, Vreugde, door liefde bewogen. Nu is die tijd lang vervlogen, Al m'n geluk is voorbij. Ik las in jouw donkere ogen, Vreugde, door liefde bewogen. Nu is die tijd lang vervlogen, Al m'n geluk is voorbij. (Contributed by Jacqueline Bos - July 2013)

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy