Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

KOM VAN DAT DAK AF (Peter Koelewijn) Peter Koelewijn (The Netherlands) Refrein: Kom van dat dak af, 'k waarschuw niet meer Nee, nee, nee, nee, nee, nee Van dat dak af, 'k waarschuw niet meer Kom van dat dak af, dit was de laatste keer Jan Janssen zijn vrouw was een koorddanseres Bij gebrek aan een touw klom ze op het bordes Het eten werd koud en Jan Janssen werd heet In de straat weerklonk zijn kreet Jan Janssen werd kwaad, en zei: aan is de boot Kom van dat dak af of je gaat in de goot Maar zijn vrouw schrok zich wild en was ten einde raad Toen weerklonk het in de straat Refrein

    

      Privacy Policy