Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

KUNGENS VAKTPARAD (The King's Changing Of The Guard) (Agnetha Fältskog / Björn Ulvaeus) Agnetha Fältskog (Sweden) Många går och drömmer, önskar sej nåt visst Några kanske får det som dom vill till sist, Ni ska få höra om en liten grabb jag vet Han ville helst av allt ha en trumpet. När han fyllde åtta, fick han sitt paket Och där låg hans fina blänkande trumpet, Han blåste hela dan tills han blev trött och varm Och somna med trumpeten på sin arm. Då drömde han att han marscherade Så stolt i kungens vaktparad, Och fanor fladdrade i solens sken Och folken stod i rad på rad Då drömde han att han marscherade Gick främst i kungens vaktparad Och folket hurrade och kungen log Och sä ``Han är en stolthet för vår stad.'' Sen när han blev äldre, växte upp till man Fick han göra lumpen, kriga för sitt land, Men när befälet vråla halt och skrek givakt Då gick hans tankar i en annan takt. Då drömde han att han marscherade Så stolt i kungens vaktparad, Och fanor fladdrade i solens sken Och folken stod i rad på rad Då drömde han att han marscherade Gick främst i kungens vaktparad Och folket hurrade och kungen log Och sä ``Han är en stolthet för vår stad.'' (updated by Saenara- July 2014)

    

      Privacy Policy