Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

LAAT ONS EEN BLOEM Louis Neefs (Belgium) Dit is een lied voor de mensen die zorgen Dat morgen de mensen al dood zullen zijn Dit is een lied voor de doden van morgen Begraven, bekist in een stenen woestijn Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is Laat ons een boom en het zicht op de zee Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is De wereld die moet nog een eeuwigheid mee Je breekt en je hakt en je boort door de bergen Je maakt elke heuvel gelijk met de grond De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen Vooruitgang vernield wat er gisteren nog stond Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is Laat ons een boom en het zicht op de zee Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is De wereld die moet nog een eeuwigheid mee De vis in de zeeën vergiftigd, gestorven Het zand op de stranden vervuild door mazout En jij door je tankers en chequeboek bedorven Je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is Laat ons een boom en het zicht op de zee Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is De wereld die moet nog een eeuwigheid mee En zo zal dan morgen het leven verdwijnen Verslagen door staal en gewapend beton De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen Geen mens die nog weet hoe het einde begon Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is Laat ons een boom en het zicht op de zee Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is De wereld die moet nog een eeuwigheid mee De wereld die moet nog een eeuwigheid mee Een eeuwigheid mee Een eeuwigheid mee Een eeuwigheid mee Een eeuwigheid mee Een eeuwigheid mee Een eeuwigheid mee Een eeuwigheid mee

    

      Privacy Policy