Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

LEVVA LIVET Åge Aleksandersen (Norway) Æ syns atomkrig e for jævlig men at høsten kan vær fin og det beste her på jorda det e å væra din Æ syns at Reagan e ein tulling og at vintern e før lang hvis æ mesta dæ vart livet mett ein tung og dyster sang Men når det bles som værst på toppan og når galskapen får rå ska vi hold omkring hver ainner og vi veit det her ska gå Å - å levva livet Å - å levva livet E syns Andropov e ein gærning og at vintern e før lang hvis æ mesta dæ vart livet mett ein tung og dyster sang Og når det bles som værst på toppan og når galskapen får rå ska vi hold omkring hverainner og vi veit det her ska gå Å - å levva livet Å - å levva livet

    

      Privacy Policy