Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

LITET SOLSKENSBARN (Little Sunshine Child) Adaptation of Little Altar Boy (Smith / K.G. Lundqvist) Serge Gainsbourg (Sweden) Litet solskensbarn, en skugga faller över dig, Litet solskensbarn, de stora frågar ej Frågar dig ej om råd eller vad som sker, Litet solskensbarn, vår värld är inget för dig. Litet solskensbarn, som bygger slott av sand och sten, Litet solskensbarn, din dag har blivit sen Sanden har trampats ner, skratt, det hörs ej mer, Litet solskensbarn, är det ej fel det som sker. Högt i det blå, där lyser solen klar Kanske ändå att hoppet ännu finns kvar För kärleken att nå, överallt, Kanske ändå vi en gång lär oss förstå. Litet solskensbarn, en sorgsen blick som följer mig, Litet solskensbarn, vem frågar efter dig Världen är hård och kall, ingen glädje mer, Litet solskensbarn, nog är det fel det som sker. Nog är det fel det som sker.

    

      Privacy Policy