Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

LOPPAN (Written by Owe Törnqvist) Owe Törnqvist) Långt där ner i Västindien låg jag och solade mest hela dagen. Vit som snö är min kind igen men jag har röda små märken på magen. Vart tog den stygga lilla lopppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Vart tog den stygga lilla lopppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. I Karibiens kärleksdikt sökte jag nog amoriner i palmen Men där lade man större vikt vid vissa väsen som vistas i halmen. Vart tog den stygga . . . . Med ett sånt litet kärleksbud håller sig där varje redliger deja Ifrån en till en annan hud hoppar dom kvickt innan man hunnit säja: Vart tog den stygga . . . . Töserna i Montego Bay tyckte jag dansade stel som en sticka Men jag tror att dom andra sej när som jag hade vatt där blott en "vicka". Vart tog den stygga . . . . Jag blev stoppad vid Bromma tull, tullinspektören var bister den kvällen Plötsligt kasta' han sej omkull och klia och klöste på alla de ställen. Vart tog den stygga. . . . Inspektörskan mig pinglat har, tackat och bockat och nigit i luren "Gustav har blitt en rivig karl sedan han träffade Herr Trubaduren". (Contributed by Sören Sjogren - September 2003)

    

      Privacy Policy