Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

MANGA GANGER ÄN (Time and Time Again) (Agnetha Fältskog / Peter Himmelstrand) Agnetha Fältskog (Sweden) Vi ska hitta egna små ställen Många gånger än, Somna med varandra på kvällen Många gånger än, Vakna tillsammans, gräla ibland Samsas och älska varann, Resa från varandra och sakna Många gånger än. Vi ska va' ledsna tillsammans Och skratta åt samma små skämt Och ha nån att prata med jämt Och vi ska sitta vid TV:n Och slöa och ta ett glas rött Och ha det så avspänt och trött, mmm.... Vi ska flyga bort på semester Många gånger än, Snurra hop en middag på rester Många gånger än, Vända på slantar, slösa nån gång Sjunga en splitter ny sång, Vara spända vad som ska hända Många gånger än. Vi ska ha stunder av lycka, När världen är öppen och ljus Och stunder när drömmar blir grus, Och vi får tusen små minnen ihop Vi blir veka inför, Och glömmer det trista som hänt som man gör. Vi ska hitta egna små ställen Många gånger än, Somna med varandra på kvällen Många gånger än, Vakna tillsammans, gräla ibland Samsas och älska varann, Resa från varandra och sakna Många gånger än. ***** TIME AND TIME AGAIN (Många Gånger Än) Agnetha Fältskog (Sweden) We'll find our own little places Time and time again, Sleep together in the evenings Time and time again, Wake up together, argue sometimes Make up and love each other, Travel away and miss each other Time and time again. We'll be sad together And laugh at the same little jokes And always have someone to talk to And we'll sit idly in front of the TV And have a glass of red wine And then be so relaxed and tired, mmm... We'll fly away on vacation Time and time again, Have leftovers for dinner Time and time again, Pinch our pennies, waste them sometimes Sing a brand new song, Be excited about what will happen Time and time again. We'll have happy times When the world is open and light And times when dreams are shattered, And we'll have thousands of little memories That we'll tenderly recall And forget all the sad ones the way people do. We'll find our own favorite places Time and time again, Sleep together in the evenings Time and time again, Wake up together, argue sometimes Make up and love each other, Travel away and miss each other Time and time again.

    

      Privacy Policy