Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

MY FAIR LADY (Dutch Version) IS HIER NU NIEMAND Higgins : - Hoor haar eens - een sloerie uit de sloppen Om zo in de gevangenis te stoppen Voor het meest opzienbarend schandaal : Poging tot gruwelijke moord op de taal ! Eliza : A-o-o-ow ! Higgins : (doet haar na) - Aooooouw ! Hemel, wat'n gekrijs ! Zij is hier in Engeland geboren. Dat is aan haar uitspraak wel te horen ! Pickering : Kiest u wel het juiste voorbeeld ? Higgins : Niet soms ? Luistert u maar eens om u heen Hoor ze daar op Soho Square; Alles klinkt daar ordinair; daar wordt onze taal pas goed verkracht ! (Tegen een van de venters bij het vuur) Ging u op school, m'n beste man ? Venter : Zeker wel, wat docht ge dan ! Higgins : (tegen Pickering) En leerde u daar "docht" in plaats van "dacht" ? Neem een man uit Yorkshire dan; als je 't hoort - je schrikt ervan. Onbeheerste klanken zonder meer ... Wat een taal zo grof en plat zij bijvoorbeeld Eliza : Kus mijn gat. Higgins : Hoor, kus mijn gat, dat kan toch niet, meneer ! Die vuile jurk maakt haar niet ordinair, maar wel dat onwelvoeglijke geblèr ! Is hier nu niemand, die zijn taal behoorlijk spreekt ? Al die dialecten is beslist iets, dat zich wreekt. Als u sprak als dit meisje, dus met een grof accent, dan was u maar een ordinaire vent ! Pickering : Overdrijft u niet ! Higgins : Iedere groepering heeft z'n uitspraak en z'n dictie. In Engeland één taal voor allemaal, dat is een fictie ! Is hier nu niemand, die z'n woord fatsoenlijk doet ? O, wie treedt naar voren ? Bij wie moeten al die volkeren, die het Engels zo misbruiken, straks weer in de leer ? In Schotland doen gewoon je oren zeer. En als ik in Ierland een Ier hoor dan huil ik ongeveer. De Amerikanen leren het nooit, meneer ? Is hier nu niemand die z'n taal fatsoenlijk spreekt ? De Noren spreken Noors, waar je je tong haast over breekt. De Russen spreken Russisch en de Lappen spreken Laps. De Fransen zeggen alles keurig, zeggen ze maar wat ze doen, is treurig zeggen ze ! Arabisch in Arabië - hun klanken zijn onspelbaar Hebreeuws leert men van achteren naar voren, onvoorstelbaar ! Ik vind ook dat een Engelsman z'n taal beheersen moet. Is hier nu niemand, die dat doet ? ***** ZALIG ZIJN Eliza : Als ik zelf es een kamer had heel ver weg van de grote stad, en op m'n eige zat ... O, zou dat niet zalig zijn ? Als ik zelf es een stoofken had lekker warm en hoe goe was dat en sjoklatjes at ... O, zou dat niet zalig zijn ? O, zo zalig gezellig zitte op m'n eigen stoel totdat 'k 't voorjaar weer ineens heel diep in m'n botten voel. Als er dan iemand komen zou die zou zeggen : "ik hou van auw" en voor me zorgen wou ... O, zou dat niet zalig zijn ? ... zalig zijn ! ... zalig zijn ! ... zalig zijn ! ... zalig zijn ! ***** AS 'T EFKES KAN, JA DAN Doolittle : Ons Lieve Heer heeft man en vrouw geschapen De een is zwak en de andere is sterk De Lieve Heer heeft zwak en sterk geschapen - dus ... as dat efkes kan, ja dan, as dat efkes kan, ja dan, doen de vrouwen al het zware werk ! Alle drie : As 't efkes kan ... as 't efkes kan As 't efkes kan doen anderen ons werk ! Doolittle : De sterke drank moest feitelijk verdwijnen, weg de café's waar da ge'n borrel kreeg. De sterke drank moest feitelijk verdwijnen - dus as 't efkes kan, ja dan as 't efkes kan, ja dan, zuip ik heel alleen die flessen leeg ! Alle drie : as 't efkes kan ... as 't efkes kan as 't efkes kan ... ja dan, zuip ik alles leeg ! Doolittle : G'hebt as ne man zoveel misère Dus as het efkes kan dan profiteer 'k ervan 't zwakke geslacht, dat denkt direkt aan trouwen; ik vraag me af waarom moetda zo vlug 't zwakke geslacht dat denkt direkt aan trouwen - dus as 't efkes kan, ja dan as 't efkes kan, ja dan trekt den deze zich op tijd terug. Alle drie : as 't efkes kan ... as 't efkes kan as 't efkes kan, dan trek ik hem terug as 't efkes kan ... as 't efkes kan ... as 't efkes, efkes, efkes kan ! Doolittle : Ne mens houdt rekening met zijnen evenaaste dat is en blijft een ongeschonden wet. Ja, ne mens houdt rekening met zijnen evenaaste ... - dus ! As 't efkes kan, ja dan As 't efkes kan, ja dan roep ik al die kloten uit hun bed. James en Harry : As 't efkes kan ... as 't efkes kan As 't efkes kan het volgende couplet ! Doolittle : Ze maken soep voor d'arme mensen dus as 't efkes kan dan vreet ik er niet van ! ge moogt uw vrouw nie bedriegen met een ander met al die kinderen is ze nooit nie vrij ge moogt uw vrouw nooit bedriegen met een ander - dus as 't efkes kan, ja dan as 't efkes kan, ja dan zorgde da'ze niets in 't snuitje krijgt. Alle drie : As 't efkes kan ... as 't efkes kan ... As 't efkes kan, een schatje nog d'r bij As 't efkes kan ... as 't efkes kan ... ***** IK BEN EEN DOODGEWONE MAN Higgins: Ik ben een doodgewone man, die allang tevreden is met dit ondermaans bestaan, als men zich niet met hem bemoeit en hem maar stil zijn gang laat gaan. Een man van alledag, die niets bijzonders biedt en die alleen begint als 't hem zint. En wat hij niet wil, nou ja, dat doe hij niet. Maar ... val j'in handen van een vrouw, dan is alle rust voorbij. Want ze koopt een overvloed van japonnen, en een hoed, met veren en met kralen ! En wie zal dat betalen ? Jij ! O, val j'in handen van een vrouw, nou, dan staat het leven stil. Jij komt met een aardig plan; zij zegt, dat het anders kan. Na een uur van ja en nee-ën doe je net wat geen van tweeën eigenlijk wil. En ga je samen naar de schouwburg nou dan kruip je al die tijd op je knieën door de loge ... Want zij is haar handschoen kwijt ! O, er bestaat voor mij geen vrouw, die ik eigenlijk vertrouw. Geef haar ringen, keer op keer ! Maar haar vingers willen meer ! Een chirurg met toebehoren, en een tandarts met z'n boren vrees ik minder dan zo'n hinderlijke vrouw ! Ik ben een heel bemin'lijk man. die de tijd bij voorkeur doorbrengt in een stil studeervertrek die nooit vraagt en die nooit klaagt. Ach, zo een, die de beleefdheid als een kleinood met zich draagt. Een man met veel geduld; echt wat je noemt : "een heer". Met woorden nooit zo snel, nooit zo fel. Altijd weer treft-ie precies de juiste sfeer, ach, een heel bemin'lijk man. Maar ... ... val j'in handen van een vrouw nou dan wordt zoiets niet gevraagd ! Ze wil dagelijks je raad en dan zegt ze inderdaad, da's een waardevol advies, schat ! En daarna doet ze precies, wat haar behaagt. Je sprak altijd even keurig, zoals een "gentleman" betaamt. Nu opeens braak je een taal uit, waar zelfs een zeeman zich voor schaamt ! O, bewaar me voor een vrouw, want om je nek hangt ze een touw. En steeds lauwer wordt de kus en steeds nauwer wordt de lus ! Liever nog een nieuw' editie van de Spaanse Inquisitie, dan te vallen in de handen van een vrouw ! Ik ben een heel bedachtzaam man, die de dag bij voorkeur doorbrengt in een stil studeervertrek. En zich wijdt aan de geneugten van een wezenlijk gesprek. Een man met diep besef van de vergank'lijkheid, die graag wat mediteert, filosofeert ver van het ruw rumoer van deze tijd. Ach, een heel bedachtzaam man. Maar ... In de handen van een vrouw. wordt de wereld grijs en grauw. Want een eindeloze rij van vriendinnen komt erbij. Bovendien gaat elke letter van 't gesnater en 't gekwetter over jou ! En haar moeder leidt de aanval van 't familie-bataljon. Een gigantische Brunhilde met een stem als een kanon ! O, in de handen van een vrouw ... In de handen van een vrouw ... In de handen van een vrouw ... O, bewaar me voor de klauwen van een vrouw ! ***** HERHALING - AS 'T EFKES KAN ... JA DAN Doolittle : Ge moet as vader zorgen voor uw dochter die ge met liefde in haar bedje stopt ge moet as vader zorgen voor uw dochter ... dus as 't efkes kan, ja dan as 't efkes kan, ja dan zorgde dat ze met een andere slaapt. As 't efkes kan, ... as 't efkes kan, as 't efkes kan, heeft zij het ver geschopt. Hij zit altijd bedolven onder schulden en de belasting heeft hem in de schaar en hij verzuipt zijn allerlaatste gulden ... dus as 't efkes kan, ja dan as 't efkes kan, ja dan wordt hem graag een beetje miljonair ! As 't efkes kan ... as 't efkes kan ... As 't efkes kan een beetje miljonair ! As 't efkes kan ... as 't efkes kan ... As 't efkes, efkes, efkes kan ! ***** WACHT MAAR AF, HENRY HIGGINS ! Eliza : Wacht maar af Henry Higgins, ook voor jou komt er eens een tijd van spijt en van berouw Ik de centen, gij de zorgen. Ik jou helpen, zeker ! Morgen ! Wacht maar af, Henry Higgins, wacht maar af ! Wacht maar af, Henry Higgins, want ook gij wordt wel ziek en dus afhankelijk van mij. Als gij smekend vraagt om water zenne 'k al weg naar den theater Ohhoho, Henry Higgins, wacht maar af ! Ooooooh, Henry Higgins wacht maar af tot dat we zwemme in de zee Ooooooh, Henry Higgins en gij wordt door golve meegesleurd in zee Als gij roept : "Help ! Ik verdrink !" dan verroere 'k gene pink Oh, hoho Henry Higgins ! Oh, hoho Henry Higgins Wacht maar af ! Later word ik beroemd en zo vroom in m'n ziel dat de aartsbisschop zegt noemt gij mij maar Kamiel. En de Koning zegt ook al na verloop van nen tijd : Eliza : gij ze echt een heel toffe meid En morgen dan hijsen we de vlag dan wordt nu : Liza Doolittledag ! Ik trakteer met een vuurwerk, ja met alles d'r bij en wat dat ge wilt hebben, wel dat krijgt ge van mij. Dank u wel zeg ik dan en beloofd is beloofd dan wil ik geire Henry Higgins' hoofd ! "Bon" zegt de Koning "met plezier" "wachters ! Zoekt die vent en haalt hem hier !" En gij vliegt voor 't peleton tegen de muur en wel zeventien geweren geven vuur ! Eerst nog efkes voor de proef maar dan : Pief paf poef. Da's je straf Henry Higgins ! in je graf Henry Higgins ! Wacht maar af !!!!!! ***** ACH, PROFESSOR HIGGINS Bedienden : Ach, professor Higgins ! Ach, professor Higgins ! Wat een man ! Wij sidd'ren van ontzag professor Higgins ! Dag en nacht in de weer. Kan van moeheid niet meer staan, slaapt niet meer; eet niet meer; raakt geen kruimel aan ! Ach, professor Higgins ! Ach, professor Higgins doet te veel, hij werkt de hele dag, professor Higgins ! Tien uur al, elf uur al, Altijd wordt het middernacht. Een uur al, twee uur al, drie ... Stop, professor Higgins ! Stop, professor Higgins ! Luister nu ! Wij smeken u : hou op, professor Higgins ! E, niet Ei O, niet Au Moet dat zo nog langer gaan ? E, niet Ei O, niet Au ... Zeg niet "groan", maar "graan" ! ***** HET SPAANSE GRAAN Eliza: Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan Higgins : Bij George, het lukt'r ! Bij George, het lukt'r ! Wat heeft het graan doorstaan ? Eliza : De orkaan ! De orkaan ! Higgins : En wat is haast er aan gegaan ? Eliza : Het Spaanse graan ! Alle drie : Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan ! Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan ! Higgins : In Heerlen, Hoorn en Hasselt ... Eliza : heeft het hard gehageld ! Eliza : Ik zeg u hierbij vriendelijk dank ! Higgins : Opnieuw. Wat heeft het graan doorstaan ? Eliza : De orkaan ! De orkaan ! Higgins : En wat is haast er aan gegaan ? Eliza : Het Spaanse graan ! Alle drie : Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan ! Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan ! ***** KOM TERUG EN DANS MET MIJ Eliza : Bed ! Bed ! Hoe kan ik nu naar bed ? Als dansmuziek nog warrelt door m'n hoofd ? Slaap ! Slaap ! 'k Heb helemaal geen slaap ! Nee, al werd me weet ik wat beloofd ! Kom terug en dans met mij ! Kom terug en dans met mij ! Al was 't tot morgen vroeg. Ik kijk jou aan en zwijg 't Is of ik vleugels krijg. Voor mij is 't nooit genoeg ! Hoe of het was dat heb ik nooit geweten - nu is 't al weer lang voorbij. M'n liefste wens is nou, na deze dans met jou : kom terug en dans, dans, dans met mij ! Eerste bediende : Het is half vier, kind. Tweede bediende : En Mrs. Pearce vindt, dat je naar bed moet. Eliza : Kom terug en dans met mij ! Kom terug en dans met mij ! Al was 't tot morgen vroeg. Ik kijk jou aan en zwijg. 't Is of ik vleugels krijg. Voor mij is 't nooit genoeg ! Bedienden : Wat ben je moe ! Wat is het laat ! Je bent niet meer tot iets in staat. Nu geen gespring meer ! 't Is meer dan tijd, dat je naar bed toe gaat. Doe nu maar wat je wordt gezegd. Want Mrs. Pearce, die meent het echt. Je weet toch wel, kind, voor je gestel, kind is het zo slecht. Eliza : Hoe of het was dat heb ik nooit geweten. Nu is 't al weer lang voorbij. Mijn liefste wens is nou, na deze dans met jou : Kom terug en dans, dans, dans met mij ! Bedienden : Leg nu dat boek maar aan de kant, en zoek de rust van dromenland ! Mrs. Pearce : Het was enorm, kind. Maar na de storm, kind, komt nu een tijd van rust ! Eliza : Kom terug en dans met mij ! Kom terug en dans met mij ! Al was 't tot morgen vroeg; ik kijk jou aan en zwijg. 't Is of ik vleugels krijg. Voor mij is 't nooit genoeg. Hoe of het was, dat heb ik nooit geweten. Nu is 't al weer lang voorbij. Mijn liefste wens is nou, na deze dans met jou : kom terug en dans, dans, dans met mij ! ***** ASCOT-GAVOTTE Dames en Heren : Elke lady, elke lord is hier. Al wat adel is of wordt, is hier. Wat betoverend, oog- en hart- verov'rend is toch weer die echte Ascot-sfeer. Aan de start staan alle paarden, wie van hen gaat strijken met de eer ? Wat opwindend, zenuwen verslindend is toch weer die echte Ascot sfeer. Hoor eens onze harten bonzen, open monden. O, wat ben ik opgewonden ! Weer begint het spel sneller klopt ons hart. Hoor ! Daar gaat de bel al ! O, wat snel al gaan ze ... Kijk ! Ze zijn gestart ! Wat een vreselijke spanning was dat ! O, men schreeuwt zich bijkans hees. O, wat boeiend, dodelijk vermoeiend is toch steeds zo'n echte Ascot race ! Dames en Heren en alle anderen Weer begint het spel. Sneller klopt ons hart. Hoor ! Het gaat beginnen ! Wie zal winnen dit keer ? Kijk ! Ze zijn gestart. ***** DE STRAAT WAAR JIJ WOONT Freddy : O wat ben ik vaak hier voorbij gegaan. En de huizen hebben aldoor op een rij gestaan. Nu is't of de straat zachtjes zweven gaat, want ik loop in de straat, waar jij woont. O wat kan een boom vol seringen zijn. En wat kunnen vogels vrolijk aan het zingen zijn. En de lentegeur gaat van deur tot deur, want ik loop in de straat, waar jij woont. En o, dat jij zo dicht bent, dat mij dat vandaag wordt gegund. Dat jij zo heel dicht bij mij bent, en dat jij ieder ogenblik verschijnen kunt ! Mensen kijken om, blijven even staan. Maar wat mij betreft, ik kan hier heel mijn leven staan. En zelfs nog daarna. Ja, als ik maar sta in de straat, in de straat, waar jij woont. Mensen kijken om, blijven even staan. Maar wat mij betreft, ik kan hier heel mijn leven staan. En zelfs nog daarna. Ja, als ik maar sta in de straat, in de straat, waar jij woont. ***** HERHALING - KOM TERUG EN DANS MET MIJ Eliza : Kom terug en dans met mij ! Kom terug en dans met mij ! Al was 't tot morgen vroeg. Ik kijk jou aan en zwijg 't Is of ik vleugels krijg. Voor mij is 't nooit genoeg ! Hoe of het was dat heb ik nooit geweten - nu is 't al weer lang voorbij. M'n liefste wens is nou, na deze dans met jou : kom terug en dans, dans, dans met mij ! ***** FANTASTISCH Pickering : Ach man, je bent fantastisch, fantastisch, fantastisch ! Dat Higgins een fantast is, dat is fan-ta-sie ! En daarom zeg ik drastisch : Fantastisch ! Fantastisch ! Dat Higgins geen fantast is, maar een groot genie ! Jij moest een medaille hebben. Dat staat voor mij vast ! Higgins : Doe geen moeite, doe geen moeite. Pickering : Lid zijn van 't Hogerhuis is iets wat bij jou past. Higgins : Schei uit ! Schei uit ! Ach man, wat klets je nou ? Dat het gelukt is, komt door jou ! Pickering : Maar jij bent toch fantastisch, fantastisch, fantastisch ! Wat sprong je vastberaden over elke barricade, lenig en elastisch ! Fan ... tastisch ! Goddank is deze nacht voorbij. Dat bal werd haast teveel voor mij met al die angst, die zorg en al dat gedraai. Higgins : We kwamen binnen en al gauw begreep ik dat het lukken zou en eig'lijk was het toen ontzettend saai. Pickering : En toen ze schreed door 't middenpad fluisterde ieder : "Wie is dat ! ?" Higgins : Misschien had men nog nooit een "lady" gezien ! Pickering : En toen de Prins van Transylvanië haar ten dans vroeg en grapjes met haar maakte bovendien ... ! Toen zei ik : "je bent fantastisch, fantastisch, fantastisch !" Want hoor haar nu eens praten; 't is een ras-aristocrate, och m'n beste man. 't Is fan- tastisch ! Higgins : Die Zoltan Karpathy was een geschenk van de hemel. Als hij er niet geweest was, had ik mij doodverveeld. Maar hij was er gelukkig - met al zijn oude truucjes ! Mrs. Pearce : Karpathy ? Die afschuwelijke Hongaar ? Was die er ook ? Higgins : Ja. Die afschuwelijke schurk, die z'n taalkennis toch alleen maar gebruikt voor list en bedrog. Hij stelde zich weldra de duivelse taak : "opheldering in de Miss-Doolittle-Zaak". Elke keer zag ik hem weer, steeds die ongelikte beer uit Boedapest. Niemand die zo vuil en vals, niemand die zo mis'lijk als dit loeder pest ! Toen had hij er dan tenslotte toch voor mijn gevoel wel iets te lang gestaan. Dus ik knikte en hij is zijn gang gegaan. Zo vet als hij die handkus gaf ! Wat droop de charme van 'm af ! Hij weekte in Hongaarse stijl haar masker los met z'n gekwijl. En na niet al te lange tijd, toen stond hij bol van zekerheid. En tot de gastvrouw zei hij na afloop van de wals : "Vergis u niet in deze dame, want haar naam is vals !!!" Mrs. Pearce : ... O ! Higgins : Jawohl ! Ze komt hier niet vandaan - zei hij Ze komt - wat ik u zeg - uit verre streken. Als ze zelf echt Engels was, dan zou ze zeker niet de taal zo keurig spreken en nadat hij dit gezegd had, hield hij even op en zei toen zonder aarzeling, dat het hier beslist om een Hongaarse ging ! En niet alleen een Hongaarse, maar een konings- dochter ! Bedienden : Hiep, hiep, hoera voor Professor Higgins die triomf en victorie viert ! Hiep, hiep, hoera voor Professor Higgins die nu Engeland's historie siert. Bediende in livrei Meneer, u bent fantastisch fantastisch, fantastisch, dat Higgins een fantast is, dat is fantasie ! Wij zeggen daarom drastisch ! fantastisch, fantastisch ! een woord, dat wel bombastisch toch gepast is; 't was fantastisch wat u deed ! Hiep, hiep, hoera ! Rest van het personeel Hiep, hiep, hoera voor Professor Higgins, die triomf en victorie viert ! Hiep, hiep, hoera voor Professor Higgins ! Roep "Bravo" ! en Halleluja ! Alles was fantastisch Wat u deed ! Hiep, hiep hoera ! ***** HERHALING - WACHT MAAR AF, HENRY HIGGINS Eliza : Wacht maar af, Henry Higgins, ook voor jou komt er eens een tijd van spijt en van berouw. Zijn jouw tranen niet te stelpen en geen mens zal je meer helpen ! Wacht maar af, Henry ... ***** HERHALING - DE STRAAT WAAR JIJ WOONT Freddy : O wat ben ik vaak hier voorbij gegaan. En de huizen hebben aldoor op een rij gestaan. Nu is't of de straat zachtjes zweven gaat, want ik loop in de straat, waar jij woont. O wat kan een boom vol seringen zijn. En wat kunnen vogels vrolijk aan het zingen zijn. En de lentegeur gaat van deur tot deur, want ik loop in de straat, waar jij woont. En o, dat jij zo dicht bent, dat mij dat vandaag wordt gegund. Dat jij zo heel dicht bij mij bent, en dat jij ieder ogenblik verschijnen kunt ! ***** DOE IETS Freddy : Jij bent een roos, die staat te geuren vol van kleuren, ongerept en pril ... Jij bent het fluiten van een merel. En op de wereld is geen mooier ... Eliza : Stil ! Stil ! Stil ! Stil ! Wees in Godsnaam stil ! Ik hoor aldoor maar woorden, van hem en van jou ! Begrijp je dan niets van een vrouw ? Altijd maar weer bloemen in knop. Ach, hou toch op ! Doe iets ! Altijd opnieuw een merel die fluit. Ach ! Schei toch uit ! Doe iets ! Fluiten soms de merels zo maar midden in de nacht ? Je hebt veel te lang met alles gewacht. Al dat mooie praten is zo vrees'lijk ouderwets. Er is geen tijd voor geklets ! Is dan je mond alleen voor de show ? Sta daar niet zo ! Doe iets ! Doe iets ! Denk nou maar niet, dat je me ooit met praten en zingen ontdooit; nu of nooit ! Altijd die lach, altijd dat lied ! Wil je dan niet ? Doe iets ! Zet nou niet weer zo'n zonnig gezicht. En geen gedicht !! Doe iets ! Heb je dan geen lippen die verlangen naar een kus ? We zijn nu alleen, wat aarzel je dus ? Mag ik soms es weten, wat je eig'lijk van me wil ! Stil, of ik geef nog een gil ! Zeg niet hoeveel, zeg niet waarom ! Kijk niet zo dom ! Doe iets ! Doe iets ! Wacht niet te lang. Straks is opeens m'n voorhoofd in rimpels geplooid. Nu of nooit ! ***** HERHALING - ZALIG ZIJN Mannen rond het vuur : En op me eige zat ... O, zou dat niet zalig zijn ? Als ik zelf es een stoofken had, lekker warm en hoe goed was dat en chocolaatjes at ... O, zou dat niet zalig zijn ? O, zo zalig gezellig zitten op m'n eigen stoel totda'k 't voorjaar weer ineens heel diep in m'n botten voel. Als er dan iemand komen zou, die zou zeggen : "ik hou van jou" en voor me zorgen wou ... O, zou dat niet zalig zijn ? ... zalig zijn ! ... zalig zijn ! Als er dan iemand komen zou, die zou zeggen : "ik hou van jou" en voor mij zorgen wou ... O, zou dat nou niet zalig zijn ? ... zalig zijn ! ... zalig zijn ! ... zalig zijn ! ... zalig zijn ! ***** ALS IK STRAKS DE KERK MAAR HAAL Uit : My Fair Lady Doolittle : Vroeg in de morgen zal't gebeuren Dan wacht de bruid in 't kerkportaal. Eerst pintjes pakken tijd om door te zakken als ik straks de kerk maar haal ! Vroeg in de morgen zal't gebeuren ik nen houten kop en zij van staal. Maskes, 'k wil kussen, wie gaat mij blussen ? Als ik straks de kerk maar haal ! Maar als de klok luidt doet dan uw werk, als ik niet mee wil stampt me naar de kerk ! Vroeg in de morgen zal't gebeuren dan wacht de bruid in 't kerkportaal. Maar eerst nog feesten 'lijk wilde beesten ! Als ik straks de kerk als ik straks de kerk, och schatjes, als ik straks de kerk maar haal Doolittle en de anderen : Vroeg in de morgen zal 't gebeuren dan wacht de bruid in 't kerkportaal Doolittle : Moest het mislukken, kap mij aan stukken ! Allen : Als ik straks de kerk maar haal ! Vroeg in de morgen zal 't gebeuren ik nen houten kop en zij van staal Doolittle : Als 't moet op de schouders van geheelonthouders ! Allen : Als ik straks de kerk maar haal ! Doolittle : Als ik niet mee wil doe dan uw werk ! Belt de pompiers en spuit me naar de kerk ! Allen : Want vroeg in de morgen zal't gebeuren dan wacht de bruid in 't kerkportaal. Doolittle : Met hulp van het leger, of een mijnenveger als ik straks de kerk ... Allen : Als ik straks de kerk ... Doolittle : O, schatjes, als ik straks de kerk maar haal !!! Harry en alle anderen : 't Maanlicht strompelt nou naar huis toe; sterren, die waggelen naar bed. Londen wordt wakker. Arme pintepakker, gij valt ten offer aan de wet ! Doolittle : Vroeg in de morgen zal 't gebeuren zeg ik adieu aan allemaal. Mag ik u vragen, mij naar 't graf te dragen, o, als ik mijne zerk, als ik mijne zerk, o schatjes, als ik mijne zerk maar haal ! ***** EEN LOFLIED OP "HEM" Higgins : Waarom gaat zo'n meisje nu in vredesnaam weer weg, na haar overwinning op het bal ? Doet ze dit koelbloedig ? Is ze soms zwaarmoedig ? Wat moet je nou toch doen in zo'n geval ? Eliza is een vrouw en daar is alles mee gezegd. Een mengeling van sentiment en sex. Maar 't is toch ook een impulsieve, explosieve, oernaïeve, primitieve, onsportieve, negatieve, apocriefe heks ! Waarom zijn vrouwen niet net als de man ? 'n Man is zo eerlijk, zo door en door goed, edel in alles - bij al wat hij doet. Wat hij belooft, dat doet-ie zonder meer. Waarom zijn vrouwen zo weinig heer ? Waarom moet hun neus altijd gepoederd zijn, en waarom doen ze dat al 's morgens vroeg ? Waarom willen vrouwen altijd moeder zijn ? Is dan het vaderschap niet opwindend genoeg ? Waarom zijn vrouwen niet net als de man ? Een man is bedaard, en vriend'lijk van aard, en dat op zichzelf is een heleboel waard. Zou jij gaan grienen, als ik vaak in 'n café kwam ? Pickering : Welnee ! Higgins : Zou jij gaan gillen, als ik urenlang niets zei ? Pickering : Nonsens ! Higgins : Zou jij bouderen als ik geen bloemen voor je meenam ? Pickering : Je doet maar ! Higgins : Waarom zijn vrouwen niet als jij ? 't Gebeurt wel, dat een man wat onbehouwen doet. Of dat er eentje te luidruchtig lacht. Er zijn er, die je niet direct vertrouwen moet. Maar op zichzelf zijn wij een machtig geslacht ! Waarom zijn vrouwen niet net als de man ? Een man is fideel, een man is reëel en dat op zichzelf is tegenwoordig al veel ! Zou jij gaan kijven, als ik te laat kwam voor 't eten ? Pickering : Welnee ! Higgins : Zou jij gaan blèren, als ik knoeide met m'n ei ? Pickering : Nonsens ! Higgins : Zou jij gaan slaan als ik je verjaardag zou vergeten ? Pickering : Je doet maar ! Higgins : Waarom zijn vrouwen niet als wij ? Waarom zijn vrouwen niet net als de man ? Vrouwen zijn teer en vrouwen zijn zacht. De man daarentegen een toonbeeld van kracht, die als een held door 't leven gaat en dat ook blijft. Waarom zijn vrouwen zo verwijfd ? 'n Vrouw ziet nooit iets van de wereld buiten haar. Z' is altijd weer die aangeklede pop. Waarom prutst ze altijd aan d'r huid en haar en knapt ze nooit de boel van binnen es op ? Waarom zijn vrouwen niet net als de man ? Als ik nu als vrouw naar een bal was geweest, en ik was zoals zij "koningin van het feest" zou ik m'n jurk dan met 'n huilpartij bevlekken ? En daara tranen persen tot de laatste snik. En daarna met de noorderzon vertrekken ? Waarom zijn vrouwen niet als ik ? ***** ZONDER JOU Eliza : Ik ben dom geweest, ik was ezelachtig dom, dat ik jou zag op de allerhoogste top. Ik ben stom geweest, ik was allemachtig stom. 'k Heb gehandeld als een kip zonder kop. Nee, met m'n hand op m'n hart : jij staat niet aan de finish en de start ! Het wordt maart en april zonder jou. En de avond is stil zonder jou. En het strand bij de zee en de cake bij de thee, wat 'n heerlijk idee, zonder jou ! Charles Dickens leest men hier, zonder jou. Ook trekt "Shake" zich geen "spier" aan van jou. En het graan gaat er aan door een Spaanse orkaan. Ja, zelfs dat blijft bestaan zonder jou. Ik kan nou zonder jou ! Jij kunt voor mijn part vertrekken 't Kan me niets verr ... ... in Holland heeft het hard gehageld. En ze blussen een brand zonder jou en ze kussen m'n hand zonder jou. Een vooraanstaande vrouw, word ik heus net zo gauw zonder jou. Het wordt weer eb en het wordt ook weer vloed ! En zonder dat jij daar maar iets aan doet. En ook de wolken drijven zelf voorbij, als dat dan zonder jou kan, geldt dat ook voor mij. Eindelijk rust om me heen, zonder jou. Ik ben heerlijk alleen, zonder jou. Dus verdwijn nu maar gauw, want ik doe alles nou, zonder jou. Higgins : Bij George, het is fantastisch, fantastisch, fantastisch ! Geef mij zes maanden, zei ik, en ik schep ... een vrouw. Het klonk wel wat bombastisch, haast te fantastisch ! Het is zes maanden later en ik heb ... een vrouw ! ***** IK VOEL DAT IK HAAR MIS Uit : My Fair Lady Higgins : Nee ! Nee ! Nee ! Nee ! Ik voel opeens dat ik haar mis. Ik ben opeens weer zo alleen. Zij was 't begin van elke dag, en steeds als ik haar zag, haar blik, haar lach, haar oogopslag. Het maakte deel uit van mezelf, zoals m'n hoofd, zoals 'n hart ... O, ik was vroeger zo zelfstandig, en vanzelf ben ik dat nog. Natuurlijk brengt zo'n vrouw niet echt verandering ... en toch : Ik voel opeens diep in m'n hart, dat zij er niet meer is. Ik voel dat ik haar mis. Ga es even na ! Mrs. Freddy Eynsford-Hill, in een onbewoonbaar krotje zonder kleur ! Ga es even na ! En geen cent meer in de la, en de man van de belasting aan de deur ! Ze wil het liefste spraakles geven, maar ze blijft een bloemenmeid, die zich afslooft om te leven. Want haar Freddy verluiert z'n tijd ! Nog een jaar en dan is ze afgeleefd en grijs en ze smeekt mij huilend : laat me er weer in. Want haar lieve man, die ging plotseling op reis met de een of andere dollarkoningin !!! Ach Eliza ! Wat verschrikkelijk ! Wat vernederend ! Wat verrukkelijk ! Ik ben een heel zachtmoedig man, met straffen nooit zo snel, nooit zo fel; altijd weer denk ik : nu ja, we zien nog wel. Ach, een heel zachtmoedig man ... Maar ik neem haar niet terug ! Weet, dat ik daar niet aan begin ! Ook al brult ze nog zo hard, op haar knieën voor mijn part. Maar de deur gaat dicht ! Ze komt er niet meer in ! Maar ach, zoals ze 's avonds mij "Welterusten" zei ... Haar blik, haar lach, haar oogopslag. Het maakte deel uit van mezelf, zoals m'n hoofd, zoals m'n hart ... "'t Is maar gelukkig dat ze een vrouw was ! Want een vrouw opgeven ... och van roken kom je ook wel af uiteindelijk ... en toch : ik voel opeens dat in dit huis die "sfeer" er niet meer is. Ik voel dat ik haar mis. (Contributed by Leonie van den Heuvel - September 2002)

    

      Privacy Policy