Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

NAAR BUITEN Wim Sonneveld (The Netherlands) Als de koekoek stil zijn eerste eitje legt Als de natuur ontwaakt Als je vrouw zacht-blozend "ouwe loeres" zegt Worden er plannetjes gemaakt Papa juicht: "Haal een halve stuiver zuringzout, m'n Toet En torn er 's het lintje van m'n ouwe strooien hoed" Mama zegt: "Leg wat steentjes op 't randje, Honingblom Want anders trekt je facie aanstonds krom" refr.: We gaan naar buiten waar de vogeltjes fluiten Waar het zonnetje zo heerlijk schijnt Waar de koetjes zoetjes loeien De prinsessenboontjes groeien Waar al je misere verdwijnt Pappie haalt de kinderwagen voor de dag Waar hij z'n pink bij klemt Keesje protesteert dat hij niet rijen mag Pa raakt nu lichtelijk ontstemd Na twee uur lopen lispelt Ma: "Wat heb ik aan dat groen Ik zet geen poot meer verder hoor, het bloed staat in m'n schoen" Pa verklaart indien zij persisteert bij dit geval Hij haar per se de schedel klieven zal refr. Heel de kudde vlijdt zich op het grastapijt Jubelend van plezier Kees roept: "Ik ga melken, fijn bij 't ontbijt" En attaqueert een reuze stier Papa plaatst heel bedachtzaam een linkse hoek op Keesjes kaak En Moeder fluistert: "Zakkenroller, lekker, die is raak" Intussen slikt klein Miesje een hard ei in en wordt groen Papa zegt: "Ze overlijdt, niks aan te doen" refr. Langzaam daalt de zon, stil naakt de avondstond 't Landschap is nu bloedrood Gijsje haalt twee losse kiesjes uit zijn mond Mies wast d'r jurkje in de sloot Papa stelt zich tenslotte aan het hoofd der karavaan En suffig trekt de steegjesploeg weer op de hoofdstad aan In 't broeiende alkoofje dromen zij van 't lentefeest Dat 't zo echt gezellig is geweest refr.

    

      Privacy Policy