Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

'N ANDERE WERELD Benny Neyman (The Netherlands) Hij leeft zijn leven alleen in een andere wereld Geen enkele wereld is mooier dan deze van hem Hij leeft in zichzelf gekeerd met z'n eigen gedachten En al wat ie hoort dringt toch niet door tot hem Ze hebben het vaak geprobeerd, hij is niet te bereiken Hij hoort wel de klank van hun stem maar kijkt dwars door ze heen Leeft in zijn eigen wereld, leeft in zichzelf alleen Maar als ie lacht, lacht ie naar iedereen Hij ziet de dingen gewoon in heel andere kleuren Hij vindt het mooi, 't is heel gewoon voor hem Hij heeft genoeg aan zichzelf dus geen plaats voor een ander Z'n woede, geluk of verdriet, hij verwerkt het alleen Leeft in zijn eigen wereld, leeft in zichzelf alleen Maar als ie lacht, lacht ie naar iedereen (Contributed by - March 2007)

    

      Privacy Policy