Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

68 Zjef Vanuytsel (België) We waren late oorlogskinderen in volle armoede verwekt we groeiden op in het begin der vette jaren in alle kuisheid opgevoed met een domper op de bek men wilde ons in alle zuiverheid bewaren we werden ouder en de rock'n'roll teisterde het land we wierpen onze eerste blikken naar de meiden toen kwam Dylan en de rest en in ons, een stille kracht mijn beste jongen, 't waren wonderlijke tijden Alles wat er dan gebeurde ging toen zo verduiveld snel we verbraken onze banden met 't verleden onze haren werden langer als een liederlijk protest tegen wat de burgerij van toen vereerde we riepen alles zal veranderen want iedereen is gelijk wat de ouderen ons vertelden wordt vergeten we riepen alles wordt verdeeld van nu af aan geen arm of rijk mijn beste jongen, 't leek de aardse tuin van Eden 't Was in 68, we waren jong en zo oprecht we droomden van de revolutie en we meenden het niet slecht o we waren maffe kikkers maar o mijn god, we waren echt De tijd heeft uitgewezen zoals men ons ook had voorspeld dat het niet zo simpel was als we toen meenden de cirkel werd gesloten want de strijders van voorheen zijn hun oude droom meestal allang vergeten misschien was het toch niet vergeefs zoals ik soms nog wel eens denk is er toen toch meer gebeurd dan we nu weten misschien komt alles ooit terug maar dan juister als voorheen want beste jongen, 't leek de aardse tuin van Eden 't Was in 68, we waren jong en zo oprecht we droomden van de revolutie en we meenden het niet slecht o we waren maffe kikkers maar o mijn god, we waren echt (Contributed by - March 2008)

    

      Privacy Policy