Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

OGEN KUNNEN NIET LIEGEN (K. Lavoie / N. Bijl) Jimmy Frey (Belgium) Reeds een jaar de tijd gaat vlug Nu zie ik jou terug Jij wordt rood en ik word bleek Maar jij zegt dat het jou niets geeft En jij lacht maar veel te luid En je hart spreekt je niet uit Als je zegt ik leef tevree Want je ogen doen niet mee Ogen kunnen niet liegen Want je ogen vertellen Wat je lippen ontkennen Ogen kunnen niet liegen Pas op je woorden want je ogen liegen niet Iemand die je niet goed kent Denkt dat je gelukkig bent Mij maak je geen dromen wijs Want je vreugde is geveinsd. Speel niet meer met ons geluk Ik wil jou zo graag terug En ik zie ook aan je blik Dat je hetzelfde wenst als ik.

    

      Privacy Policy