Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

OICHE CHIUIN Enya Oíche chiúin, oíche Mhic Dé, Cách 'na suan dís araon. Dís is dílse 'faire le spéis Naíon beag, leanbh ceansa 'gus caomh. Críost, 'na chodladh go sámh. Críost, 'na chodladh go sámh. Oíche chiúin, oíche Mhic Dé, Aoirí ar dtús chuala 'n scéal. Allelúia aingeal ag glaoch. Cantain suairc i ngar is i gcéin. Críost an Slánaitheoir Féin. Críost an Slánaitheoir Féin. (Contributed by =Ae= - November 2013)

    

      Privacy Policy