Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks

Search for more songs on ILP!

OM JAG SKRIVER EN SANG (Written by Eva Dahlgren) Eva Dahlgren - 1979 Vad ska jag skriva nu När alla ord tagit slut Å vad ska vi prata om När allt är utnött och fult Det känns som om alla Väntar sig Att jag ska hitta på nya ord Som inte finns på vår jord Men om jag skriver en sång Full av kärlek och hat En sång som säger att det här är jag En sång utan massor av ord En sång som man kan sjunga Gång på gång Och tåren på min kind Torkar snabbt i dess vind Om natten är lång Så vad gör väl de' Så länge du är med Det känns som om alla gamla sånger Aldrig nått sitt mål Som om alla dessa nya människor Aldrig upplevt en vår Så snart de talar till mej Känns allt så dumt och fel Jag vill få er att se Men om jag skriver en sång Full av kärlek och hat En sång som säger att det här är jag En sång utan massor av ord En sång som man kan sjunga Gång på gång Och tåren på min kind Torkar snabbt i dess vind Om natten är lång Så vad gör väl de' Så länge du är med

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy