Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

OM TARAR VORE GULD (If Tears Were Gold) Agnetha Fältskog (Sweden) Fåglarna sjunger, blommor slår ut Allt är sig likt som det varit förut, Men du är ej här, fast jag minns dig ännu Kan inte glömma, jag var ju din fru. Vad man kan sakna någon ändå! Stunder av lycka tänker jag på, Hur kan en saga så vacker som vår Plötsligt ta slut efter så många år? Jag skulle äga miljoner om tårar vore guld, Jag kan aldrig glömma dig. Ett litet gräl blev vårt avsked, det var nog min skuld Jag blir aldrig kär igen. Jag skulle äga miljoner om tårar vore guld, Nu är jag bara en vän. Finns det nån mening med allt som var? Frågan jag ställer får inget svar, Varför var ödet så hårt mot oss två? Allt blev förändrat när jag såg dig gå. Jag skulle äga miljoner om tårar vore guld, Jag kan aldrig glömma dig. Ett litet gräl blev vårt avsked, det var nog min skuld Jag blir aldrig kär igen. Jag skulle äga miljoner om tårar vore guld, Nu är jag bara en vän. ***** IF TEARS WERE GOLD Agnetha Fältskog (Sweden) The birds sing, flowers are in bloom Everything is just like it was before, But you're not here, though I still remember you I can't forget that I was once your wife. How you can still miss someone! I think of all the happy times, How can a story as beautiful as ours Suddenly come to an end after so many years? I would have millions if tears were gold, I can never forget you. A little argument became our parting, it was all my fault I'll never fall in love again. I would have millions if tears were gold, Now I'm just a friend. Is there any meaning for everything that's happened? The questions I ask get no answer, Why was fate so hard on the two of us? Everything changed when I watched you go. I would have millions if tears were gold, I can never forget you. A little argument became our parting, it was all my fault I'll never fall in love again. I would have millions if tears were gold, Now I'm just a friend.

    

      Privacy Policy