Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

ONZE WERELD (Muziek en Auteur : Jimmy Frey) Jimmy Frey (Belgium) Een herfst met kracht, een wintersterk Een lentelied, een zomernacht Een hart dat klopt, een kind dat lacht Een hand die reikt, een moederhart Een boom die groeit, een bloem die geurt Het gras is groen, een tuin die bloeit Een zee die bruist, de branding tiert Een meeuw die roept, een storm die giert Dit is dan de kracht die de wereld biedt, Een hemelse kracht, nee verloochen het niet. Een donderslag - een bliksemschicht En kijk de regen valt uit 't felle licht Een berg gekleed in sneeuwtapijt Een waterval die naar rivieren glijdt Een zon die gloeit, een ster die wacht Op 't maanlicht dat de nacht verzacht En dan een hemel blauw Een gouden strand Waar jij en ik Lopen hand in hand.

    

      Privacy Policy