Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

SA GLAD SOM DINA ÖGON (As Happy As Your Eyes) (Agnetha Fältskog / Kenneth Gärdestad) Agnetha Fältskog (Sweden) Du vet att jag vill bara va' Så glad som dina ögon, Och om du ser på mig idag Så skrattar jag, så skrattar jag. Du vet att jag vill bara va' Så varm som dina händer, Och om du värmer mig idag Så fryser inte jag. Det finns en väg som du vill gå Som inte jag kan vandra på, Och lyckans hjul har stannat till Det rullar om jag bara kan få vara var jag vill. Du vet att jag vill bara va' Så mjuk som dina kinder, Och om du kramar mig idag Så gråter inte jag. Du vet att jag vill bara va' Så glad som dina ögon, Och om du ser på mig idag Så skrattar jag, så skrattar jag. Du vet att jag vill bara va' Så varm som dina händer, Och om du värmer mig idag Så fryser inte jag. Du vet att jag vill bara va' Din bästa vän idag.

    

      Privacy Policy