Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

SCHREEUW IN DE NACHT Liliane Saint-Pierre (Belgium) Er klinkt een schreeuw in de nacht Een kreet zo heel onverwacht Geen venster dat opengaat Niets beweegt, er is niets hier meer op straat Het donker grijpt om me heen M'n lichaam is als versteend En heel de wereld vergaat Als ik in m'n hart de angst binnenlaat Akelige dingen Zijn me aan 't beklimmen Ik weet niet eens Waarom ik hier loop Harde koude woorden Als valse akkoorden Ik weet niet eens Wat ik nu ontloop Ik voel een schreeuw in m'n lijf Een daarmee weet ik geen blijf Zo onbeholpen en klein Want ik had zo graag bij jou willen zijn Laat mij de wijn doen Dingen die pijn doen Ik kan het niet Ik kan het niet aan De vertrouwde woorden Vaak m'n toevlucht hoorde Nu dynamiet In rook opgegaan Er klinkt een schreeuw in de nacht Een kreet zo heel onverwacht Die komt gewoon uit m'n lijf Waarin ik verscheurd en dood achterblijf Er klinkt een schreeuw in de nacht Een kreet zo heel onverwacht Die komt gewoon uit m'n lijf Waarin ik verscheurd en dood achterblijf Oooh, er klinkt een schreeuw in de nacht Een kreet zo heel onverwacht Oooh, die komt gewoon uit m'n lijf Waarin ik verscheurd en dood achterblijf Er klinkt een schreeuw in de nacht Er klinkt een schreeuw in de nacht

    

      Privacy Policy