Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

SJÖMANSVISA Traditonal Adjö, farväl min hulda, kära flicka, Kaptenen kallar, jag skall gå ombord! Men lovar du mig huld och trogen bliva, Så går jag glad ombord, ombord. De löftena, som vi varandra givit, De skola aldrig svikna bli av mig, Så länge Gud låter mig behålla livet; Och jag går glad ombord, ombord. Giv aldrig någon annan vän ditt hjärta, Tänk aldrig på att ta din ed igen! Ty då förvållar du stor sorg och smärta, Och sådan sorg, som hjärtat tär. Kan hända smeker du en annans kinder, Kan hända kysser du en annans mun, Kan hända går du vid en annans sida, Men jag får ensam, ensam gå. Dock, nu farväl min hulda, kära flicka, Se, flaggan svajar av god vind från nord, Kaptenen vinkar, nu till sjöss vi sticka, Och jag går glad ombord, ombord. (Contributed by Sören Sjögren - December 2002)

    

      Privacy Policy