Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

SOLSKEN VAR TIMMA PÅ DYGNET (Peter de Rose / Salix) Thory Bernhards - 1950 Det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Det är solsken var timma på dygnet och livet i rosenrött sig klär Går än solen bak molnen, är himmelen än grå må du minnas vad kärleken lär det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Alla dar jag hör denna solskenssång av tjusning, berusning betagen ty jag själv är kär för den första gång och sjunger i dur hela dagen Det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Det är solsken var timma på dygnet och livet i rosenrött sig klär Går än solen bak molnen, är himmelen än grå må du minnas vad kärleken lär det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Det är solsken var timma på dygnet och livet i rosenrött sig klär Går än solen bak molnen, är himmelen än grå må du minnas vad kärleken lär det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Går än solen bak molnen, är himmelen än grå må du minnas vad kärleken lär det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär varje dag som du är kär

    

      Privacy Policy