Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

SOM ETT EKO (Like An Echo) Agnetha Fältskog (Sweden) Vad tiden ändå jagar våra år När vintern kommer tycker man det nyss var vår En kort tid är vi unga Får vi dansa, får vi sjunga Sen minns vi någon sång, Det var en gång. Refräng: Som ett eko, som ett eko, i från dagar för länge sen Som ett eko, som ett eko, kan jag höra din röst igen Jag minns dig vinka glatt Och måste le då jag hör ditt skratt Som ett eko, som ett eko, blott ett eko. Vår värld förändras ständigt liksom vi Och med expressfart rusar åren snabbt förbi Men hjärtat har sin saga, Den kan inga år förjaga, Man kanske minns en vän För länge sen. Refräng Jag minns dig vinka glatt Och måste le då jag hör ditt skratt Som ett eko, som ett eko, blott ett eko.

    

      Privacy Policy