Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

SOSBAN FACH (Mynyddog 1873, later additional lyrics by Talog Williams) Mae bys Meri-Ann wedi brifo, A Dafydd y gwas ddim yn iach. Mae'r baban yn y crud yn crio, A'r gath wedi sgrapo Joni bach. Sosban fach yn berwi ar y tân, Sosban fawr yn berwi ar y llawr, A'r gath wedi sgrapo Joni bach. Dai bach y sowldiwr, Dai bach y sowldiwr, Dai bach y sowldiwr, A chwt ei grys e mas. Mae bys Meri-Ann wedi gwella, A Dafydd y gwas yn ei fedd; Mae'r baban yn y crud wedi tyfu, A'r gath wedi huno mewn hedd. Sosban fach yn berwi ar y tân Sosban fawr yn berwi ar y llawr A'r gath wedi huno mewn hedd. Dai bach y sowldiwr, Dai bach y sowldiwr, Dai bach y sowldiwr, A chwt ei grys e mas. Aeth hen Fari Jones i Ffair y Caerau I brynu set o lestri de; Ond mynd i'r ffos aeth Mari gyda'i llestri Trwy yfed gormod lawer iawn o "de" Sosban fach yn berwi ar y tân Sosban fawr yn berwi ar y llawr A'r gath wedi huno mewn hedd. (Contributed by Peter Akers - March 2016)

    

      Privacy Policy