Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

TA DET BARA MED RO (Just Take It Easy) Agnetha Fältskog (Sweden) De flesta de bara jagar Och klagar över magar De jagar lyckan eller vad det nu är Men tror du alla är tvungna Jag tar det lilla lugna Börjar faktiskt tycka Jag känner mera lycka Med pengar följer bara mer besvär. Refräng: Så ta det bara med ro, ta det bara med ro Du finner nog din lycka och din tro Ta det bara med ro, ta det bara med ro Låt dårarna få glo och ta det med ro. Vad är det man vill försöka Bevisa man kan öka Sin egen lycka eller eget fördärv Men ska det ske till det priset Och göras på det viset Kalla mig för latis Men lyckan får man gratis Den köper ingen människa för en kär. Refräng Ta det bara med ro, ta det bara med ro Du finner nog din lycka och din tro.

    

      Privacy Policy