Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

TESTAMENT Boudewijn de Groot (The Netherlands) Na 22 jaren in dit leven Maak ik het testament op van mijn jeugd Niet dat ik geld of goed heb weg te geven Voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd Maar ik heb nog wel wat mooie idealen Goed van snit hoewel ze uit de mode zijn Wie ze hebben wil die mag ze komen halen Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren Laat ik met plezier 't adres na van mijn kroeg Waar 'k teveel dronk om een vrouw te imponeren En daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen Die wel-opgevoed en zeer verstandig zijn En waarmee je dus geen donder kunt beginnen Maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen Wel wat kinderlijk maar ach ze zijn zo diep Ik behoorde immer tot die groep van mensen Voor wie 't geluk toch altijd harder liep Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen Om verliefd te worden op een meisjeslach Zelf ben ik helaas een keer teveel bedrogen Maar wie het eens proberen wil die mag M'n vriendinnetje ik laat jou alle nachten Dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort Maar onthoudt dit wel ik zal geduldig wachten Tot ik lach omdat jij ook belazerd wordt En de leraar die mij altijd placht te dreigen Jongen jij komt nog op het verkeerde pad Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen Dat wil zeggen hij heeft toch gelijk gehad Voor mijn ouders is het album met de plaatjes Die zo vals getuigen van een blijde jeugd Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes Die een kind opvoeden in eer en deugd En verder krijgen z'alle dwaze dingen Terug die ze mij teveel geleerd hebben die tijd Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen Groot te worden zonder diep berouw en spijt En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden Maar die hebben al genoeg van mij gehad Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden Alle drank die ze van mij hebben gejat Verder niets er zijn alleen nog een paar dingen Die ik houd omdat geen mens er iets aan heeft Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen Die neem je mee zolang je verder leeft

    

      Privacy Policy