Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

THE ASh GROVE (Llwyn On) Traditional (Welsh) (Versions : Welsh & English) Yn Nyffryn Llwyn Onn draw mi welais hardd feinwen A minnau'n hamddena 'rol byw ar y don; Gwyn ewyn y lli oedd ei gwisg, a disgleirwen A'r glasfor oedd llygaid Gwen harddaf Llwyn Onn. A ninnau'n rhodiana drwy'r lonydd i'r banna, Sibrydem i'n gilydd gyfrinach byd serch; A phan ddaeth hi'n adeg ffarwelio a'r wiwdeg, Roedd tannau fy nghalon yng ngofal y ferch. [Down yonder green valley where streamlets meander When twighlight is fading I pensively rove; Or at the bright moontide in solitude wander, Amid the dark shades of the lonely Ash Grove; 'Twas there, while the blackbird was cheerfully singing, I first met that dear one the joy of my heart! Around us for gladness the bluebells were ringing, Ah! then little thought I how soon we should part.] Cyn dychwel i borthladd wynebwn y tonnau, Ond hyfryd yw'r hafan 'rol dicter y don; Bydd melys anghofio her greulon y creigiau-- Un felly o'wn innau 'rol cyrraedd Llwyn Onn. A thawel mordwyo wnaf mwyach a Gwenno Yn llong fach ein bwthyn a hi wrth y llyw; A hon fydd yr hafan ddiogel a chryno I'r morwr a'i Wenno tra byddwn ni byw. (Still glows the bright sunshine o'er valley and mountain, Still warbles the blackbird its note from the tree; Still trembles the moonbeam on streamlet and fountain, But what are the beauties of Nature to me? With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden, All day I go mourning in search of my love! Ye echoes! oh tell me, where is the sweet maiden? "She sleeps 'neath the green turf down by the Ash Grove.")

    

      Privacy Policy