Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks

Search for more songs on ILP!

THE ASh GROVE (Llwyn On) Traditional (Welsh) (Versions : Welsh & English) Yn Nyffryn Llwyn Onn draw mi welais hardd feinwen A minnau'n hamddena 'rol byw ar y don; Gwyn ewyn y lli oedd ei gwisg, a disgleirwen A'r glasfor oedd llygaid Gwen harddaf Llwyn Onn. A ninnau'n rhodiana drwy'r lonydd i'r banna, Sibrydem i'n gilydd gyfrinach byd serch; A phan ddaeth hi'n adeg ffarwelio a'r wiwdeg, Roedd tannau fy nghalon yng ngofal y ferch. [Down yonder green valley where streamlets meander When twighlight is fading I pensively rove; Or at the bright moontide in solitude wander, Amid the dark shades of the lonely Ash Grove; 'Twas there, while the blackbird was cheerfully singing, I first met that dear one the joy of my heart! Around us for gladness the bluebells were ringing, Ah! then little thought I how soon we should part.] Cyn dychwel i borthladd wynebwn y tonnau, Ond hyfryd yw'r hafan 'rol dicter y don; Bydd melys anghofio her greulon y creigiau-- Un felly o'wn innau 'rol cyrraedd Llwyn Onn. A thawel mordwyo wnaf mwyach a Gwenno Yn llong fach ein bwthyn a hi wrth y llyw; A hon fydd yr hafan ddiogel a chryno I'r morwr a'i Wenno tra byddwn ni byw. (Still glows the bright sunshine o'er valley and mountain, Still warbles the blackbird its note from the tree; Still trembles the moonbeam on streamlet and fountain, But what are the beauties of Nature to me? With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden, All day I go mourning in search of my love! Ye echoes! oh tell me, where is the sweet maiden? "She sleeps 'neath the green turf down by the Ash Grove.")

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy