Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

TROJANSKA HÄSTEN (Music : Traditional / Words : Karl-Gerhard) (Sweden) - 1940 Allting går igen ur tidens grums och mögel dyker upp ett skrämmande fantom. Även Grekland hade sina Wandervögel fostrade i Sparta och i Rom. Ur seklers skuggor ur årtusens damm ett mystiskt spöke i nutiden glider fram. Det är den ökända hästen från Troja moderniserad till femte kolonn. Majoren Quisling är en papegoja som imiterar så gott han har förstånn. Vi äro synbart blott fredliga pågar med grekisk rakborste uti vår hatt men i ett huj dra vi fram våra bågar och storma Troja från insidan "by natt." Ty det Europa som högljutt hörs hoja att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen från Troja som alltjämt spelar sin gamla hjälteroll. Bland de vilda hästar som har galopperat på fru Clios rännarbana är den trojanska hästen som sig minst generat för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som dumma Augustar står i parad - hurra! Det är den ökända hästen från Troja, som sluppit ut ur historiens stall. I ryttargången sig statsmännen oja - en del ha socker i fickorna ifall att hästen skulle vaŽ möjlig att tämja - det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja, han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man: "Nå ja, på rätt vi håller - men helst på rätt häst." Och för den ökända hästen från Troja står odds i dessa dagar onekligen bäst. Där Akilles fann terrängen ändå "lavre" skena hästen in med stor succé, ty han börja längta efter att få le Havre innan han blev inställd på musée. Men femte ben rusa hästen åstad, om jag ej feltolkar grekernas Iliad. Så av den ökända hästen från Troja drogs Marskalk Fochs gamla vagn till Berlin. Till fots gick ledaren på "Avenoja" de lŽOpera - och kom fram till InvaliŽn. Han sa god dag till Napoleon Boná - som lär ha vänt sig i sin sarkofag och frågat: "Tänker monsieur ŽRubiconnaŽ och gå på vattnet? Det kunde inte jag." Då svara Adolf: "Tja, utan att skoja, det är ej jag som taŽt in denna by. Det är den ökända hästen från Troja, som just nu släcker sin törst uti Vichy." Under Gustaf Adolfs och Kung Karols dagar stredo svenskarna i eld och köld. Svea Rike styrdes efter egna lagar och ett lejon bar det i sin sköld. En igelkott bliŽt symbol för vårt lannŽ- men jag vet en som är mer aktuell och sann. Det är den ökända hästen från Troja, en av demokraterna sadlad och skodd. En samlingskrake för slott och koja, med stora skygglappar, rädd att bli beglodd. Vårt gamla lejon blev fort pensionerat när "Hesa Fredrik" för första gång tjöt. Av Bagge blev det till får ondulerat, det utav Rütger fick essen, stackars nöt. Men har det snart ej gått upp för de loja i hela världen - bådŽ fattig och pamp - att det är den ökända hästen från Troja, som hela tiden har kallats för MIN KAMP.

    

      Privacy Policy