Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

'T WAS ALTIJD ZO Louis Neefs (Belgium) Als we 's zondags naar ons kerkje gaan 't Was altijd zo, 't was altijd zo Doen we eerst nog een cafeetje aan 't Was altijd zo, ja zo Voor onze God in 't hemelrijk Is ieder mens op aard gelijk Want we blijven toch z'n kinderen klein 't Was altijd zo, 't was altijd zo Arme zondaars die zo dorstig zijn 't Was altijd zo, ja zo Slapen we dan rustig bij de preek 't Was altijd zo, 't was altijd zo Dan raakt ons pastoorke zo van streek 't Was altijd zo, ja zo Voor onze God in 't hemelrijk Is ieder mens op aard gelijk Want we blijven toch z'n kinderen klein 't Was altijd zo, 't was altijd zo Arme zondaars die zo dorstig zijn 't Was altijd zo, ja zo Heeft het orgel 't laatste stuk gespeeld 't Was altijd zo, 't was altijd zo Dan heeft oud en jong een droge keel 't Was altijd zo, ja zo Dan voert de weg ons naar 't cafe Tot slot gaat ons pastoorke mee Want we blijven toch z'n kinderen klein 't Was altijd zo, 't was altijd zo Arme zondaars die zo dorstig zijn 't Was altijd zo, ja zo Bij een glas hoort een gezellig lied 't Was altijd zo, 't was altijd zo Niemand die iets in 't naar huis gaan ziet 't Was altijd zo, ja zo Maar ons lief heertje wordt niet kwaad Hij weet hoe het op zondag gaat Want we blijven toch z'n kinderen klein 't Was altijd zo, 't was altijd zo Arme zondaars die steeds dorstig zijn 't Was altijd zo, ja zo Ja zo

    

      Privacy Policy